Šperos.lt > Transportas ir logistika > Transporto ir logistikos diplominiai darbai
Transporto ir logistikos diplominiai darbai

(9 darbai)

Keleivių vežimo organizavimas tolimaisiais maršrutais UAB "Toks"Įvadas. Aprašymo skyrius. UAB "Toks" pristatymas. Keleivių vežimo rodiklių dinamika. UAB "Toks" bendradarbiavimas su tarptautinėmis vežimo organizacijomis. Tiriamoji dalis. Transporto priemonės tiriamuosiuose maršrutuose. Tarptautinių autobusų klasifikavimas. Keleivinių maršrutų pristatymas. Vilnius - Varšuva – Vilnius. Vilnius - Gdanskas – Vilnius. Vilnius - Kaliningradas – Vilnius. Vilnius - Talinas – Vilnius. Palanga – Vilnius -Palanga. Keleivių srautų tyrimo metodai taikomi UAB "Toks". Keleivių paslaugų kiekybiniai rodikliai. Skaičiavimo skyrius. Transporto priemonių eismo rodikliai maršrutuose. Transporto priemonių paklausa. Transporto priemonių ridos rodikliai. Vairuotojų skaičius. Gamybinis planas. Darbo organizavimo skyrius. Maršrutų organizavimo principai. Autobusų stočių veikla. Dokumentacijos ruošimas maršrutui. Draudimas. Eismo tvarkaraščiai. Žmonių saugos ir gamtos saugos skyrius. Darbo ir poilsio organizavimas darbuotojams. Vairuotojų sauga darbe. Gamtos sauga. Ekonominio pagrindimo skyrius. Vežimų išlaidos, savikainos kalkuliacija. Finansiniai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Skaityti daugiau
Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportuKompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Transporto reikšmė. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Transporto grandinės ir jų logistika. Įmonės vidaus transporto organizavimas. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos pagrindai. Pristatymo ir mokėjimo sąlygos. Tarptautinės prekybos sąlygos "Incoterms". Importo ir eksporto procedūros Lietuvos Respublikoje. Praktinė dalis. Vežimai kelių transportu. Kelių transporto kiekybiniai bruožai. Trampiniai vežimai. Linijiniai vežimai. Kombinuotas krovinių transportavimas. Multimodaliniai pervežimai. Krovinių vežimo sutarties vykdymas. Krovinio vežimo sutarties sudarymas. Reikiami lydimieji dokumentai. Pristatymo terminų reguliavimas pagal CMR. Krovinio perdavimas vežėjo dispozicijon. Papildomi disponavimo kroviniu pavedimai. Vežimo ir pristatymo kliūtys. Vežimo sutartyje numatyta atsakomybė. TIR knygelės veikimo principas. Kroviniai ir jų srautai. Krovinių klasifikavimas. Krovinių vežimų apimtys, jų apyvarta, srautai. Krovinių srautų optimizavimas. Atsargų valdymas ir vežimų partijų optimizavimas. Krovinių partijų formavimas ir kaupimas. UAB "Pakeleivis" ekspedicinė bendrovė. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba. Skaityti daugiau
Krovinių terminalo veiklos analizė: krovinių transportavimas UAB "Transekspedicija"Įvadas. Lietuvos kelių transporto esama padėtis. Kelių transporto perspektyvos. Terminalo paskirtis. Kelių transporto terminalai. Muitinės terminalo steigimas. Prekių sandėliavimas terminale. Krovinių išsaugojimas. Rinktinių krovinių transportavimo būdų privalumai ir trūkumai. Pristatymo sąlygos. Krovinių vežimo UAB "Transekspedicija" ūkinė ir finansinė analizė. Terminalo darbo analizė UAB "Transekspedicija". Parko struktūra. Vežamų krovinių rūšys ir struktūra. Krovinio siuntos nustatymas. Skyrių atsakomybė terminalo krovinių. Galimybė prekių saugojimo terminale. UAB "Transekspedicija" paslaugos už terminalą. UAB "Transekspedicija" terminalo veiklos tobulinimas. Galimybė pervežti krovinius iš vieno terminalo į kitą. Terminalo veiklos kompiuterizavimas. Terminalo panaudojimo efektyvumo didinimo krytis. Išankstinės dokumentacijos gavimas. Darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Leidimų rūšys ir jų naudojimas transporto įmonėje vežant krovinius tarptautiniais maršrutaisĮvadas. Diplominio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Analitinė dalis. Individualios įmonės analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės transporto priemonių parkas. Krovinių srautų ir maršrutų apžvalga. Paslaugos technologija. Pagrindiniai paslaugų klientai. Personalo poreikis ir jo planavimas. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. IĮ SWOT analizė. Projektinė dalis. Leidimų rūšys ir jų naudojimas IĮ vežant krovinius tarptautiniais maršrutais. Krovinių gabenimo maršruto Lietuva-Rusija analizė. Transporto priemonės parinkimas maršrutui. Maršruto technologinio proceso ypatumai. Krovinio ir transporto priemonės dokumentai. Vežėjo atsakomybė. Leidimų sistema. Maršruto Lietuva-Rusija ekonominė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Multimodaliniai gabenimaiAnotacija. Summary. Kompetencijų sąrašas. Įvadas. Tarptautinių krovininių gabenimų analizė. Tarptautinių krovinių gabenimų rinkos paklausa ir pasiūla. Tarptautinių krovinių gabenimų rinkos vystymosi tendencijos. Srautų analizė Europos tarptautinių transporto koridoriuose. Multimodalinių gabenimų organizavimo tyrimas. Multimodalinių gabenimų transporto sistemų analizė. Multimodalinių gabenimų dalyvių teisinis aprūpinimas. Krovinių srautų prognozavimo metodai. Multimodalinių gabenimų analizė ir prognozė transporto sistemos atžvilgiu. Multimodalinių gabenimų rinkos analizė ir prognozė. Multimodalinių gabenimų vystymosi galimybės Lietuvoje. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (7). Skaityti daugiau
Naujo birių krovinių terminalo plėtraAnotacija. Įvadas. Tyrimo apžvalga. Birių krovinių rinka bei krovos analizė. Žemės ūkio produkcijos srautai ir krovos analizė. Medienos granulių rinka Lietuvoje ir jų krovos analizė. KJKK "BEGA" esamo žemės ūkio produktų terminalo analizė. Birių krovinių krovimo technologija. Krovinių srautų bei terminalų skaičiavimo metodika. Krovinių srautų tyrimo ir prognozavimo metodika. Uosto terminalo parametrų skaičiavimo metodika. Laivų ir terminalų parametrų ryšio su geležinkeliu ir auto transportu metodika. Birių krovinių srautų bei terminalo skaičiavimai. Žemės ūkio produkcijos srautas per Klaipėdos uostą. Medžio granulių eksporto srauto skaičiavimas. Terminalo parametrų ir įrangos skaičiavimai. Laivų skaičiaus terminale skaičiavimas. Geležinkelio pralaidumo skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių stoties veiklos technologijaĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Soties techninė ir eksploatacinė charakteristika. Stoties valdymas ir operatyvus darbo planavimas. Techninė dalis. Traukinių dokumentų skyriaus darbo organizavimas. Komercinės apžiūros punkto darbo organizavimas. Techninės vagonų priežiūros punkto darbo organizavimas. Darbo su prekiniais traukiniais ir vagonais technologija. Darbo su vietiniais vagonais ir krovimo darbo organizavimas. Eksploatacinė dalis. Stoties paros darbo grafinis planas. Stoties darbo rodiklių apskaičiavimas ir analizė. Ekonominė dalis. Eksploatacinių išlaidų nustatymas. Vieno apdorojamo stotyje vagono savikainos apskaičiavimas. Stoties darbo našumo apskaičiavimas. Darbų sauga ir sveikata bei aplinkosauga. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Annotation. Skaityti daugiau
Transporto grandinių logistinio aprūpinimo plėtojimasĮvadas. Tarptautinės logistikos esmė. Logistikos sąvoka. Tarptautinės logistikos sfera. Tarptautinės logistikos kanalai. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmis. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršrutais reikalingi dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Europalečių transportavimo linijos įkūrimas ir tarptautinis gabenimas auto transportu. Įmonės transporto pagrindinės charakteristikos. Transporto priemonės parinkimas. Transportuojamų krovinių analizė. Maršrutai ir pervežimų schemos taikomos transportavimui. Praktinis pervežimo iš Vakarų Europos į Rusiją taikymas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Transporto rūšysTransportas istoriniame kontekste. Automobilių raida. Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Materialios logistikos priemonės. Transporto sistemos. Išorės transporto sistema. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandenų transportas. Krovinių gabenimo laivų tipai. Oro transportas. Vamzdynų transportas. Įmonės vidaus transporto sistema. Išvados. Skaityti daugiau