Šperos.lt > Transportas ir logistika > Transporto ir logistikos šperos
Transporto ir logistikos šperos

(21 darbai)

Eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagosTarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro. Klampos funkcija ir argumentų įtaka. Kokios yra energijos rūšys. Degalų ir tepalų taupymas transporto mašinai judant (dirbant). Antikorozinės medžiagos. Klijų sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Užvedimo skysčio pagrindinis komponentas. Alyvų skirstymas pagal paskirtį. Transmisinių alyvų gamyba. Kokius žinote tepalų standartus? Tepalų priedai. Energijos šaltiniai. Mašinų kosmetinių medžiagų paskirtis. Transporto konstrukcinės medžiagos. Degalų ir tepalų priedų sandara. Kuro rūšys (pagal fizinę būklę). Kibirkštinių variklių degalai. Degalų gamybos būdai ir metodai. Degimo produktų sandara. Kodėl deformacijos v įtakoja plastiškąjį tepalą? Naftos angliavandeniliai. Kas yra nesotieji CH? Dyzelinių variklių degalai. Kuro elementinė sudėtis? Tepalų priedų paskirtis. Transporto eksploatacinės medžiagos. H2O kietumas. Naftos elementinė (cheminė sudėtis). Kodėl skirtingi veikiančio dyzelio garsai? Tepimo rūšys. Kas yra tepalo adsorbcinė plėvelė? Kas yra tepalo chemosorbcinė plėvelė? Plastiškųjų tepalų skirstymas pagal paskirtį. Alyvų žymėjimas pagal SAE ir API. Visasezoninės alyvos grafinis vaizdavimas. Kaip tepalai skirstomi pagal kilmę? Degalų priedų paskirtis. Degalų ir tepalų taupymas juos pilstant, transportuojant ir sandėliuojant. Naftos grupinė sudėtis (CH grupės). Cheminis degalų gamybos būdas ir metodai. Kaip gaminami dirbtiniai degalai ir tepalai? Degalų priedai. Plastiškųjų tepalų gamyba. Alyvų gamyba. Kaip remontuojami gumos dirbiniai? Kaip tepalai skirstom pagal fizinę būklę? Kaip gaminami sintetiniai degalai? Ką charakterizuoja OS ir CS? Dažymo būdai. Ką charakterizuoja P.T. stiprumo riba? Kas yra K.I. ir kaip jis randamas? P. T. lašėjimo temperatūra ir jos praktinis taikymas. Kaip gaminama guma (elastomerai)? Plastiko (plastmasės) sandara. Variklio aušinimo skysčiai. Dujinių degalų teigiamos savybės. Kas yra skysčio klampa? Kokia alyvos klampos funkcija ir kokia argumentų įtaka? H2O teigiamos ir neigiamos savybės. Dilimo rūšys. Kuro elementai. Kodėl naudojami PT, o ne alyvos? Detonacijos mechanizmas. Reikalavimai alyvoms. PT gamyba. Hidrauliniai skysčiai. Dažyvių dangos sandara. Degalų sočiųjų garų slėgis. Kaip susidaro nuodegos? Elastohidrodinaminis tepimas. Kaip žymimi P.T., pramoninės, energetinės ir specialios alyvos? Degalų ir tepalų korozinės savybės. Perspektyvūs degalai. Degalų ir tepalų komponentai. Kodėl naudojamos pusiau sintetinės ir sintetinės alyvos. Elektroizoliacinės medžiagos. Dujų suskystinimo sąlygos. Dujiniai degalai. Hidrauliniai skysčiai. Kuro atsargos. Dujinis dyzelis. Hidrodinaminis tepimas, kai slenkamasis judesys. Gumos (elastomerų) sandara. Gumos (elastomerų) gamyba. Skaityti daugiau
Krovinių gabenimas (2)Transporto markiruotės išdėstymas. Krovinių klasifikavimas. Krovinių ruošimas vežimui. Krovinių saugojimas. Pavojingi kroviniai. Krovinių vežimų apimtis, jų apyvarta, srautai. Tara ir krovinių markiravimas. Krovinių vežimas paketais. Krovinių vežimas konteineriuose. Sąskaita faktūra. Konsulinės faktūros. Liudijimas apie krovinio kilmę. Vežimo važtaraštis. Grupinis vežimo važtaraštis. Ištisinio vežimo važtaraštis. Standartinis orderis vežimui. Vežimo kelių transporto važtaraštis CMR. TIR knygelė. Geležinkelio važtaraštis. Aviacinis važtaraštis. Sutartis apie laivo frachtavimą. Važtaraštis pavojingiems kroviniams. Muitinės funkcijos. Skaityti daugiau
Krovinių vežimas muitinės priežiūraĮvežamų prekių į muitų teritoriją ir išvežamų iš jos muitinės priežiūra. Laikinasis krovinių saugojimas. Prekių pateikimas muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų įforminimui. Muitinės deklaracija. Prekių deklaravimas išleidimo į laisvą apyvartą ir eksporto muitinės procedūroms. Sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūros. Tranzito muitinės procedūra, jos formos. Europos Bendrijos tranzitas. Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema (NKTS). Supaprastintos muitinės procedūros. Pavojingų krovinių muitinė kontrolė. Dvigubos paskirties prekių importo ir eksporto muitinė kontrolė. Muitinės ir verslo bendradarbiavimas užtikrinant tarptautinės prekybos grandinės saugumą. Nauji muitinės uždaviniai užtikrinti užtikrinant tarptautinės prekybos grandinės saugumą. Bendra muitinės administracinė charakteristika. Specialios muitinės įstaigos. Skaityti daugiau
Logistika (20)Logistikos samprata ir reikšmė. Logistikos terminas ir jo taikymo sritys nuo antikos iki šių dienų. Sandėlių funkcionavimas logistikos paskirstymo sistemoje. Sandėliavimo kaštai. Prekių judėjimo sistema. Prekių paskirstymo būdai. Prekių paskirstymo tarpininkai. Didmeninės prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos įmonės. Kiti naudojami tarpininkai. Sandėlių samprata ir uždaviniai. Sandėlių strategija. Sandėlių funkcijos. Sandėlių klasifikavimas. Sandėlių išdėstymas. Sandėlių uždaviniai. Transporto reikšmė šalies ūkiui. Transporto, kaip veiklos, ypatumai. Transporto aplinka. Transporto sistemos fiziniai komponentai. Transporto vieta logistikos sistemoje. Transporto rūšys ir jų savybės. Krovinių savybės ir klasifikavimas. Krovinių paruošimas gabenimui. Aptarnavimas. Klientų aptarnavimas ir jų išsaugojimas. Muitai. Muitų klasifikacija. Skaityti daugiau
Logistika (40)Integruotos logistikos valdymo koncepcija. Konkurencinis pranašumas logistikoje. Informacijos vaidmuo. Atsargų valdymas. Integruota logistika. Tiekimo grandinės valdymas. Logistikos integruotos vadybos procesas. Medžiagų srautas. Tiekimas. Veikla, susijusi su produktų ir medžiagų įsigijimu iš išorinių tiekėjų. Materialinis – techninis gamybos aprūpinimas. Fizinis paskirstymas. Veikla, susijusi su vartotojų aptarnavimu. Informacinis srautas. Operatyvinės informacijos srautas. Tipiniai strateginiai ir operatyviniai sprendimai pagal logistinės veiklos funkcijas. Operatyviniai logistikos tikslai. Užsakymų vykdymo ciklas. Vidinės integracijos kliūtys. Užsakymų vykdymo ciklas. Kliento užsakymo kelias. Bendras užsakymo ciklo kintamumas. Vidutinio atsargų kiekio nustatymas. Vidutinio atsargų kiekio nustatymas. Vidutinio atsargų kiekio nustatymas. Logistika ir konkurencinis pranašumas. Konkurencinis pranašumas. Gamybos pranašumas. Logistika ir konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo siekimas logistikos dėka. Logistikos vadybos procesas. Logistikos vadybos misija. Tiekimo grandinė ir jos konkurencinis įvertinimas. Integruotos tiekimo grandinės siekimas. Logistikos reikšmė versle. Karinė logistika. Pasaulinės gamybos ir verslo raida 20 amžiuje. Priežastys paskatinusios logistikos plėtrą. 2000-ieji: iššūkių dešimtmetis. Logistikos sąvokos. Logistikos apibrėžimai. Logistikos tikslas. Logistika – 7R. Pagrindinės logistinės veiklos rūšys. Pagalbinės veiklos rūšys. Logistikos ir rinkodaros sąsajos aptarnaujant klientus. Galimos logistinės veiklos tobulinimo kryptys. Logistikos rinkos tendencijos. Skaityti daugiau
Logistika (41)Logistikos apibrėžimas. 3 pagrindinės logistikos koncepcijos. Logistikos funkcijos ir panaudojimo sritys. Srautų judėjimas ekonomikoje. Įmonių klasifikacija logistikos požiūriu. Logistika ir jos ryšys su įmonės tikslais. Logistiniai procesai gamybinėje įmonėje. Logistikos arba logistinių procesų infrastruktūra. Transportinė infrastruktūra. Logistinės infrastruktūros parinkimo problema. Skaityti daugiau
Logistika (44)Logistikos sąvoka ir turinys. Logistikos apibrėžimas. Svarbiausi logistikos plėtros etapai ir jų ypatumai. Pagrindinės logistikos sudedamosios dalys. Materialinės ir nematerialinės logistikos priemonės. Logistinės sistemos lygiai: makrologistika ir mikrologistika. Logistinių sistemų modeliavimas, jo reikšmė ir principai. Logistikos aplinka, svarbiausieji jos elementai. Strateginis ir taktinis logistikos planavimas, jų ypatumai. Logistinė sinergija. Teigiamas ir neigiamas jos efektai. Materialinis srautas, jo daiktinė sudėtis, intensyvumas ir ekstensyvumas. Makro ir mikro materialinis srautas, jų ypatumai Materialinio srauto klasifikavimas pagal kryptį, laiką, daiktų rūšį, krovinio savybes. Materialinį srautą apibūdinančios savybės: masė, kelias, laikas. Informacinis srautas, jo sudėtis ir pagrindiniai bruožai. Finansinis srautas, jo ypatumai. "Franko" kainos ir jų rūšys. Aprūpinimo (pirkimo) logistika, jos uždaviniai. Pirkimo subjektai ir jų ypatumai. Logistikos misija (7-RS) taisyklė, jos sudėtis ir tikslai. Pagrindinės gamybos aprūpinimo sistemos, jų ypatumai. Žaliavų ir medžiagų poreikiai ir jų apskaičiavimo metodai. Užpirkimo apimties apskaičiavimas. Pirkimų rizika ir pagrindiniai jos galimi atvejai. Žaliavų ir medžiagų pirkimo procesas, jo etapai ir jų ypatumai. Pagrindiniai galimi pirkimo tipai. Tiekėjų parinkimas ir įvertinimas. Tenderis ir Oferta. Derybos, jų funkcijos ir pagrindiniai vedimo būdai. Materialinės atsargos, jų rūšys ir sudarymo būtinybė. Gamybinės atsargos, jų daiktinė sudėtis ir apskaičiavimas. Gamybinės atsargos - Sezoninės atsargos, jų apskaičiavimas ir sudarymo atvejai. Bendras ir naudingas sandėlio plotas ir jo apskaičiavimas. Bendroji ir naudingoji sandėlio talpa. Sandėlinės veiklos komunikacinė sistema, pagrindiniai jos tipai. Prekių priėmimas į sandėlį, jo etapai ir jų ypatumai. Sandėlio prekių apyvartumas, jo rodikliai ir jų apskaičiavimas. Apyvartumo spartinimo reikšmė. Sandėlio pajėgumas ir jo apskaičiavimas. Sandėlio pajėgumą lemiantys veiksniai. Prekių sandėliavimo sistemos ir prekių išdėstymo sandėlyje būdai. Jų reikšmė logistikoje. Sandėliuojamų prekių nuostoliai, jų klasifikavimas ir mažinimo reikšmė. Transportas ir jo vaidmuo logistikoje. Transportavimo proceso dalyviai ir jų funkcijos. Transporto darbas, jo specifika ir rodikliai. Transportavimo kaštai, jų sudėtis ir ypatumai. Veiksniai įtakojantys transportavimo kaštus. Pagrindiniai transporto logistiniai vertinimo rodikliai. Oro transportas, jo ypatumai ir logistinis vertinimas. Vandens transportas, jo sudėtis ir logistinis vertinimas. Vamzdynų transportas, jo ypatumai. Kroviniai, jų savybės ir klasifikavimas. Krovinių fizinis ir dokumentinis paruošimas gabenimui. Jo reikšmė. 53. Prekių pakuotė, jos funkcijos, ženklinimas ir klasifikavimas. Produkto svorio ir tūrio bei svorio ir vertės santykiai, jų reikšmė logistikoje. Produkto pakaitos bei rizikos veiksniai ir jų reikšmė logistikoje. Multimodaliniai ir kombinuotieji krovinių pervežimai, jų ypatumai ir pagrindiniai variantai. Transporto paslaugų tarifai ir frachtai, jų rūšys ir reikšmė logistikoje. Lietuvos protekcionistinė politika ir muitų sistema, jos reikšmė. Muitai ir jų rūšys. Lietuvos muitinės tarnyba, jos uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai muitinės dokumentai. Pagrindinės klientūros logistinio aptarnavimo savybės ir jų reikšmė. Atsakymai į klausimus. Logistika sukuria. Didėjant ekstensyvumui transportavimo kaštai. Krovininių laivų tipai. Materialinio srauto klasifikavimas pagal laiką. Kada sandėlio apyvartumas didesnis už 1? Transporto logistikos požymiai. Pagrindiniai pirkimų tipai. Priešpriešinis materialinis srautas pasireiškia. Kaip apibūdinami vienetiniai kroviniai? Kas yra skaliarinė masė? Kas sudaro visumines atsargas? Pirkėjų tipai. Vagonų rūšys. Derybų vedimo būdai. Atsargų valdymo rodikliai. Aprašyti patekimo į sandėlį procesą. Pagrindiniai atsargų reguliavimo metodai. Kas tai yra logistinė sinergija. Kam naudojami laivai lichteriai. Prekės svorio ir vertės santykis didėja, kai transporto išlaidos. Kurie logistikos modeliai apima visas objekto savybės. Išvardinti 7RS taisyklės elementus. Pagrindinės pakuotės funkcijos. Kokias naudingumo formas įgyja preke. Iš ko susideda visuminės atsargos. Kada įmonė turi aukščiausia pirkimo riziką. Apibūdinti krintantį informacijos perdavimą. Kaip grupuojamas prekių krovimas pagal krovimo pobūdį. Materialios ir nematerialios logistikos priemonės. Išvardinti logistikos modelius kokie yra? Kas yra tenderis? Kas yra oferta? Išvardinti 7RS taisyklės elementus. Sandėlių funkcijos. Pagrindinės pakuotės funkcijos. Klientų aptarnavimo savybės. Kokios biriu kroviniu savybės. Kaip vadinami krovinių gabenimo ženklai? Kas gabenama rotleriais. Kokie yra naudojami mišrus gabenimo variantai? Ką reiškia srautas iš apačios į viršų? Kada sandėlio apyvartumas didesnis už 1. Skaityti daugiau
Logistika (46)Logistikos samprata. Logistikos veiklos funkcijos. Transporto logistikos samprata ir pagrindinės funkcijos. Logistikos paslaugų sistemos koncepcija. Paskirstymo logistikos funkcijos. Sandėlių logistika. Skaityti daugiau
Logistika (5)Logistika. J.H. von Thünen. Alfred Weber. Aglomeracijos proceso esmė. Deglomeracijos procesas. Logistikos evoliucijos esminės sąlygos. Svarbiausi veiksniai, turintys didžiausią įtaką logistikos plėtrai. Logistikos evoliucijos priežastys. Logistikos apibrėžimai. Logistinė koncepcija. Sistemų teorija. Kompromisų teorija. Svarbiausi logistikos principai. Logistikos sistemos formos. Išvystytų logistikos sistemų bruožai. Paskirstymo kanalai. Prekių paskirstymo intensyvumas. Logistikos lygiai įmonėse. Įmonės logistikos grandinė. Logistikos funkcijos ir operacijos. Sandėlių skirstymas. Sandėlių funkcijos. Dažniausiai pasitaikantys sandėlio išplanavimo ir konstrukcijų principai. Privataus sandėlio situacija. Sandėlių panaudojimo efektyvumas. Maršrutų rūšys. Maršrutų tipai. Atsargų tipai. Pagrindines priežastys, reikalaujančios nuolatinio atsargų laikymo sandėliuose. Atsargų norma. Atsargų valdymo modeliai. Logistinių procesų efektyvumo vertinimo kriterijai. Laikotarpis tarp užsakymų. Vieno ciklo vidutinė užsakymų apimtis. Vidutinės atsargos. Vidutinių atsargų apyvartumas. Vidutinių atsargų sandėliavimo trukmė. Skirtumas tarp faktinės atsargų sandėliavimo trukmės ir optimalaus sandėliavimo laiko. Neefektyviai laikomų atsargų dydis. Neefektyviai laikomų atsargų dalis vidutinėse atsargose (perviršis virš atsargų normos). Neefektyviai laikomų atsargų alternatyviosios sąnaudos. Sandėliavimo sąnaudų efektyvumas. Sandėliavimo sąnaudų dalis logistinėse sąnaudose. Transportavimo sąnaudų efektyvumas. Transportavimo sąnaudų dalis logistinėse sąnaudose. Bendrųjų logistinių sąnaudų efektyvumas. Atsargų dalis apyvartiniame kapitale. Atsargų apyvartumas. Logistikos sąnaudų pokyčio įtaka įmonės pelno pokyčiams. Bendrasis pelnas, tenkantis logistinių sąnaudų vienam litui. Logistikos procesų efektyvumas. Logistinių sąnaudų pokyčio indeksas. Pajamų pokyčio indeksas. Skaityti daugiau
Logistika (6)Logistikos samprata, veiklos sritys ir valdymo elementai. Logistiniai srautai. Paskirstymo vieta ir reikšmė įmonėje. Įeinančių prekinių srautų valdymas įmonėje. Vidinės logistikos organizavimas sandėliuose. Prekių gabenimo pervežimo logistika. Mažmeninės įmonės logistika. Parduotuvės patalpų sudėtis. Prekių paskirstymas prekybos salėse. Skaityti daugiau
Miestų gatvių tinklasGatvių tinklas. Miesto planavimas. Pagrindinės tinkamo eismo organizavimo sąlygos. Priemonės eismui gerinti. Darbų organizavimo ypatumai, tiesiant gatves ir kelius. Gatvių tiesybos techninio progreso pagrindinės kryptys. Ekonominiai efektyvumo rodikliai. Moksliniai tyrimai miestų gatvių ir kelių tiesybos srityje kaip Europos šalyse taip ir Lietuvoje atliekami žemiau išvardintomis kryptimis. Miestų gatvių tiesimo kompleksinė mechanizacija ir automatizacija. Paprasčiausi automatiniai įrenginiai yra. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Mašinų darbo rodikliai. Mašinos našumas. Laikini kelių įrengimai. Gatvių teisimo darbų eilė. Teritorijų nusausinimas. Eismo reguliavimas priemonių įrengimas. Teritorijos nusausinimas. Vandens pralaidos. Gruntų paskleidimas ir sutankinimas užpilant pralaidas. Šaligatvių drenažas. Saugos salelių ir požeminių perėjų įrengimas. Skaityti daugiau
Pavojingi kroviniaiSprogstamosios medžiagos. Vežimo sąlygos. Pakuotė. Pakuočių ženklinimas ir pavojaus ženklai. Tuščia pakuotė. Specialios nuostatos. Dujos. Pakuotės talpyklos. Užrašai ir pavojaus ženklai ant pakuočių. Įrašai transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Liepsnieji skysčiai. Pakuotės. Ženklinimas. Įrašas transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Degios kietos medžiagos. Tuščia pakuotė. Pakuotė. Ženklinimas ir pavojaus ženklai. Įrašai transporto dokumentuose. Savaime užsidegančios medžiagos. Pakavimas. Ženklinimas ir pavojaus ženklai. Įrašai transporto dokumentuose. Tuščia pakuotė. Medžiagos sąveikaudamos su H2O išsiskiriančios degiosios dujos. Pakavimas. Ženklinimas ir pavojaus ženklai. Įrašai transporto dokumentuose. Tuščia pakuotė. Oksiduojančios medžiagos. Organiniai peroksidai. Pakuotės. Ženklinimas. Įrašas transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Toksiškos medžiagos. Vežimo sąlygos. Infekcinės medžiagos. Pakuotės. Pakuočių ženklinimas. Pavojaus ženklai. Radioaktyvios medžiagos. Tuščia pakuotė. Koroziją sukeliančios medžiagos. Pakuotės. Įrašai transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai. Medžiagų sąrašas. Pakuotės. Ženklinimas. Įrašai transporto dokumentuose. Tuščia pakuotė. Skaityti daugiau
Transportavimas (2)Transportavimo technikos istorinė raida. Transportavimo technikos nagrinėjimo objektas. Technikos klasifikacija. Pagrindinės sąvokos. Mašinų mechanizmai. Mechanizmo grandys. Kinematinės poros. Kinematinės poros laisvis. Pagrindiniai svirtiniai mechanizmai. Laisvių skaičius. Sandaros grupės. Mechaninės pavaros, paskirtis, klasifikacija. Pavaros kinematinis skaičiavimas. Frikcinės pavaros. Diržinės pavaros. Kinematinis ir geometrinis skaičiavimas. Grandininės pavaros. Krumplinės pavaros. Reduktoriai. Reduktorių tipo ir modifikacijos parinkimas. Sukamojo judesio elementai. Movos. Stabdžiai. Skaityti daugiau
Transporto ekonomikaBendroji transporto sistemos ekonomika. Infrastruktūra. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto įmonių ekonomika. Transporto paslaugų konkurencingumas. Kelių transporto įmonės ilgalaikis turtas, jo apskaita ir įkainojimas. Ilgalaikio įmonės turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio įmonės turto naudojimo efektyvumo rodikliai. Trumpalaikis kelių transporto įmonės turtas. Ūkinės veiklos sąnaudos. Vežimų savikainos analizė. Vairuotojo darbo apmokėjimas. Sąnaudos degalams. Sąnaudos tepalams ir eksploatacinės medžiagoms. Sąnaudos padangų remontui ir atstatymui. Transporto priemonių nusidėvėjimas. Pridėtinės sąnaudos. Vežimų savikainos mažinimas. Transporto priemonių panaudojimas. Geležinkelių transporto ekonomika. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Veiksniai turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Vežimų netolygumas. Keleivių vežimų planavimas. Transporto priemonių darbo planavimai. Eksploatacijos tarnybų uždaviniai. Geležinkelių transporto eksploatacinės išlaidos. Vandens transporto ekonomika. Jūrų transporto išlaidų elementai. Transportavimo išlaidų koncepcija. Gamybinės ir vežimo išlaidos. Jūrų transporto išlaidų apibendrinimas. Frachtas. Transportavimo savikaina. Laivo savininko pelnas. Naudojamo turto vertė. Nusidėvėjimas ir pelnas. Čarterinis krovinių vežimas. Linijinis krovinių vežimas. Jūrų transporto išlaidos. Pridėtinės išlaidos. Eksploatacinės išlaidos. Nusidėvėjimas. Kelionės išlaidos. Kuro išlaidos. Greitis ir kuro sąnaudos. Uostų rinkliavos. Plaukimo kanalu išlaidos. Išlaidos, susijusios su kroviniu. Skaityti daugiau
Transporto geografija (2)Transporto kaip transporto elemento samprata. Pasaulio šalių transporto sistema ir jos vystymosi tendencijos. Transporto vystymosi tendencijos. Svarbiausi Lietuvos transporto plėtros tikslai. Veiksmai būtini Lietuvoje integruojantis į Europos Sąjungos (ES) transporto rinką. Tarptautinės transporto organizacijos. Transporto paslaugų teikimas. Transportavimo rūšys. Multimodaliniai vežimai. Kombinuoti vežimai. NKTS (naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos) analizė. Pagrindinės f-jos naudojamos intermodaliniame transporte. Transporto procese dalyvaujančios pusės (TPDP). Kroviniai ir jų srautai. Krovinių vežimo apimtis, jų apyvarta ir srautai. Transporto geografijos sistemos komponentai. Ekspedijavimas ir transporto ekspedicinės operacijos. Skaityti daugiau
Transporto infrastruktūra (2)Transportas. Transporto infrastruktūra. Transporto veiklos užtikrinimas. Transporto reikšmės istorinis pokytis. Transporto politika. Geografiniai/gamtiniai veiksniai: Pasaulinės transporto organizacijos ir jų politika. Tarptautinė kelių transporto sąjunga. Tarptautinė automobilių federacija. Tarptautinė uostų ir prieplaukų asociacija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Tarptautinė oro transporto asociacija. Europos aviakompanijų asociacija. Europos Sąjungos (ES) mastu yra nustatyti šie teisiniai aktai. Europos Sąjungos (ES) sprendimų susijusių su transportu priėmimo tvarka. Bendra Europos Sąjungos (ES) transporto politika (CETP). Europos Sąjungos (ES) transporto sektoriaus plėtros gairės. Pagrindinės priemonės. Geležinkelio atgaivinimas. Kelių transporto sektoriaus kokybės gerinimas. Skatinimas naudoti jūrų ir vidaus vandenų transportą. Intermodalinio transporto naudojimas. Transeuropinio tinklo kūrimas. Veiksmingų mokesčių už transportą politikos adaptavimas. Oro transporto augimo ir aplinkos apsaugos aspektų pusiausvyra. Transporto sistema. Lietuvos geležinkelių tinklas. Pagrindiniai (tarptautiniai) oro uostai. Jūrų transporto sektorius. Vidaus vandenų transporto sektorius. LR transporto sistemos perspektyvos. Transporto sistemos galimybės. Plėtros tikslai (multimodalinis aspektas). Modalinis sistemos plėtros aspektas. Pagrindiniai darbai kelių transporto sektoriuje. Skaityti daugiau
Transporto priemonėsSvarbiausieji su transportu susiję apibrėžimai. Kada užpatentuotas pirmasis automobilis pasaulyje. Oto nuopelnai automobilizmo vystymuisi. Kada išrastas kibirkštinio uždegimo (benzininis) variklis? Kada išrastas slėginio uždegimo (dyzelinis) variklis? Kas įkūrė "Ford Motor" kompaniją ir kuo ji išgarsėjo. Automobilių klasifikacija pagal kategorijas. Lengvųjų automobilių klasifikacija pagal kėbulo tipą. Krovininių automobilių klasifikacija. Automobilių pagrindinės techninės sąvokos. Vidaus degimo variklio konstrukcija, pagrindinės sudedamosios dalys. Kibirkštinio uždegimo (benzininio) variklio veikimo principas? Slėginio uždegimo (dyzelinio) variklio veikimo principas. Pagrindiniai vidaus degimo variklio parametrai (su formulėmis). Sankabos funkcijos. Pavarų dėžės funkcijos. Lengvųjų automobilių komponuotė (variklio, transmisijos išdėstymas kėbule). Privalumai, trūkumai. Hibridinis automobilis. Veikimo principas. Hibridinių pavarų tipai. Kelių transporto priemonių saugaus eismo situacija Lietuvoje. Miesto transporto paskirtis. Miesto transporto rūšys. Kokia miesto transporto rūšis ekonominiu požiūriu tinkamiausia didžiuosiuose Lietuvos miestuose? Autobusų klasifikacija. Šiuolaikinis autotramvajus. Veikimas, privalumai. Pagrindinės geležinkelio sąvokos. Koks skirtumas tarp garvežio ir šilumvežio jėgos perdavimo mechanizmo? Šilumvežių jėgos perdavimo į ratus būdai. Aširačių sandara. Aširačių rato forma. Kokiu būdu traukinys daro posūkį? Pagrindinis lokomotyvo traukos dėsnis (paaiškinti plačiau). Kodėl laivas pagamintas iš sunkesnių už vandenį medžiagų neskęsta vandenyje? Laivų tipai. Laivo charakteristikos. Kas yra laivo diferentas ir krenas? Laivo inercinės charakteristikos. Aviacijos paskirtis, klasifikacija. Kas pirmasis sukonstravo lėktuvą ir kada juo pakilo į orą? Kada S. Darius ir S. Girėnas perskrido Atlantą? Kas pirmasis apskrido pasaulį? Kas pirmasis perskrido per Lamančą? Žymiausieji 1910-1940 m. lėktuvų konstruktoriai Lietuvoje? Jėgos veikiančios skrendantį lėktuvą. Lėktuvų pagrindinės konstrukcinės dalys. Aviacinių variklių klasifikacija. Sraigtasparnių pagrindinės konstrukcinės dalys. Skaityti daugiau
Transporto sistemosAerouostų projektavimas. Jūrų transportas. Miesto susisiekimo erdvės. Miesto gatvės ir jų dangos. Eismo reguliavimas ir saugumas mieste. Transporto priemonių stovėjimo vietos mieste. Miesto gatvių priežiūra ir taisymas. Transporto tarša. Lietuvos kelių sistema. Miestų ir miestelių susisiekimo sistemos. Kelių už gyvenamųjų vietovių ribų tiesimo projektavimo techniniai reikalavimai. Tiltų ir tunelių projektavimas. Skaityti daugiau
Transporto technikaTransporto technikos istorinė raida. Transporto technikos nagrinėjimo objektas, pagrindinės sąvokos. Technikos klasifikavimas. Mašinų mechanizmai. Mechanizmo grandys. Kinematinės poros. Pagrindiniai svirtiniai mechanizmai. Mechanizmo laisvių skaičius. Mechanizmo sandaros grupės. Mechaninės pavaros. Jų paskirtis, klasifikavimas. Pavaros kinematinis skaičiavimas. Frikcinės pavaros. Diržinės pavaros. Kinematinis ir geometrinis skaičiavimas. Grandininės pavaros. Krumplinės pavaros. Reduktoriai. Reduktorių tipo ir modifikavimo parinkimas. Sukamojo judesio elementai. Movos. Stabdžiai. Skaityti daugiau
Transporto vadybaSutartiniai tarp santykiai užsakovų ir rengėjų. Vietinio susisiekimo planavimas ir organizavimas. Viešojo transporto stotelių įrengimas. Priemonės Lietuvos miestų keleivinių transportui tobulinti. Miesto keleivinio transporto darbo rodikliai. Miestų visuomeninio transporto racionalizavimo metodika. Keleivių srautų miestuose tyrimai. Gyventojų transportinių ryšių tyrimas. Miesto transporto bilietų sistema. Miesto transporto tarifai. Pervežimai mieste troleibusais. Pervežimai mieste tramvajais ir greituminiais tramvajais. Pervežimai lengvaisiais automobiliais. Pervežimai metropolitenais. Geležinkelių transporto plėtra Europoje. Keleivių vežimo geležinkeliu rūšys Europoje. Vežimų geležinkeliu plėtra Lietuvoje. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės VVK. Reisai civilinėje aviacijoje. Pasaulinė civilinės aviacijos tendencijos. Vežimai oro transportu Lietuvoje. Įskaitinis autoįvykis. Autoįvykių skaičiai pasaulyje ir Lietuvoje. Kada skaitomas žuvusiu autoįvykyje? Autoįvykių rūšys. Priemonės autoįvykiams mažinti. Maksimalios normatyvinės kelionių į darbą miestuose visuomeninio transporto trukmės. Trys ribinės miesto transporto apkrovimo būklės. Transportinis judrumas. Skaityti daugiau