Šperos.lt > Transportas ir logistika > Transporto ir logistikos namų darbai
Transporto ir logistikos namų darbai

(53 darbai)

Atsargų valdymas: žemės ūkis AB "Agrowill Group"Įvadas. AB "Agrowill Group" charakteristika. Bendri ir atsargų valdymo sprendimai. Atsargų rūšys ir valdymas AB "Agrowill Group". Atsargų sandėliavimas. Atsargų apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Ekspeditoriaus reikšmė transporto proceseLogistikos vadybos individualus namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas - nurodyti ekspeditoriaus reikšmę transporto procesui. Ekspeditoriaus reikšmė transporto procese. Ekspeditoriaus sąvoka ir jo funkcijos. Ekspeditorius – transporto grandinės organizatorius. Ekspeditorius – logistinių paslaugų teikėjas. Ekspeditorius – įvairių paslaugų teikėjas (pardavėjas). Ekspedicinio darbo pasidalijimas. Ekspeditoriaus atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimasApžvalga. Apie projektą. Apimtys. Organizacija. Trukmė. Kaina. Tikslai. Projekto tikslai. Perspektyvos. Projekto apimtys. Organizacija. Projekto laiko valdymas. Biudžetas. Kokybės valdymas. Rizikos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Europinis geležinkelis "Rail Baltica"Logistikos namų darbo tikslas – pasirinkti aktualią temą, atspindinčią logistinę problematiką, paremtą istorija, patirties faktais bei praktine veikla ir aprašyti tai savo darbe. Pirmieji geležinkeliai. "Rail Baltica" – greičiausias kelias į Europą. Skaityti daugiau
Geležinkelių transporto vystymosi raidaĮvadas. Tikslas yra trumpai parašyti geležinkelių transporto sistemų vystymosi raidą nuo pirmųjų garvežių iki supergreitųjų traukinių pasaulyje. Geležinkelių transporto vystymosi raida. Geležinkelių transporto raida pasaulyje. Geležinkelių transporto vystymosi raida. Lietuvoje. Geležinkelių transporto savybės. Geležinkelių transporto privalumai. Geležinkelių transporto trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Greitai gendančių prekių sandėliavimo ypatumaiĮvadas. Greitai gendančių prekių sandėliavimo ypatumai. Sandėliavimas. Greitai gendančių prekių sandėliavimas. Greitai gendančių prekių sandėliavimo ypatumai. Svarbūs veiksniai siekiant apsaugoti greitai gendančius maisto prekes. Šaldymas. Vėsinimas. Greitai gendančių prekių laikymo terminai. Sandėlių buvimo vieta. Išvados. Skaityti daugiau
Greitųjų keleivinių traukinių geležinkelio linijų plano ir išilginio profilio projektavimo ypatumaiĮvadas. Greitinės geležinkelio magistralės plano ir išilginio profilio projektavimo ypatumai. 1520 mm Vežės pločio geležinkelio linijos, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h techninės sąlygos. Taikymo sritis. Techniniai reikalavimai. Bendroji dalis. Riedmenys. Kelio planas ir profilis. Sankasa. Išvados. Skaityti daugiau
Hamiltono ciklasHamiltono ciklas. Duomenys. Remiantis 1 lentele nubraižytas svorinis grafas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Pirmas algoritmas. Antras algoritmas – artimiausio miesto algoritmas. Trečias algoritmas – kartotinis artimiausio miesto algoritmas. Ciklas nuo B viršūnės. Ciklas nuo C viršūnės. Ciklas nuo D viršūnės. Ciklas nuo E viršūnės. Jėgos algoritmas. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kosmetikos krovinio gabenimas automobilių transportu: maršrutas Rokiškis-TalinasKrovinio gabenimas automobilių transportu. Krovinio apibūdinimas. Transporto priemonės parinkimas. Maksimalaus krovinio kiekio nustatymas. Maršruto analizė. Šalių trumpi pristatymai transporto priemonėms gabenančioms krovinius. Lietuva. Latvija. Estija. Transporto priemonės bendro važiavimo laiko skaičiavimas. Laiko skaičiavimai. Maršruto sąmatos skaičiavimas. Transporto priemonės nusidėvėjimas. Kuro kaina. Vairuotojo darbo užmokestis. Priskaitymai socialiniam draudimui. Draudimai ir dokumentai. Ryšio sąnaudos. Kelių mokestis. Bendra išlaidų lentelė maršrutui. Krovinio gabenimas multimodaliniu transportu. Maršruto analizė. Lietuva. Latvija. Estija. Išvados. Skaityti daugiau
Krovinio vežimo organizavimas: maršrutas Klaipėda (Lietuva) – Talinas (Estija)Įvadas. Darbo tikslas: parinkti optimaliausią bei ekonomiškiausią transporto priemonę, parinkti tinkamą maršrutą ir greitai bei saugiai pristatyti krovinį užsakovui. Tepalai. Transporto rūšies parinkimas. Automobilio charakteristikos. Pervežimui reikalingi dokumentai. Sąskaita–faktūra. ADR sutartis. Vežimo važtaraštis. Avarinė kortelė. Vežimo važtaraštis CMR. TIR knygelė. Licencija. Licencijos kortelė. Maršrutas. Išvados. Skaityti daugiau
Krovinių apyvartos ir vežimų apimčių netolygumo nustatymasPaskaičiuoti vežimų netolygumo koeficientą ŋnQ, ŋnp (gautų). Sudaryti milimetriniame popieriuje krovinių siuntimo ir gavimo punktų išdėstymo schemą. Paskaičiuoti vidutinius vežimo atstumus lvid. Sudaryti lentelę krovinių pasikeitimai tarp gamintojo ir vartotojo. Paskaičiuoti krovinių išsiunčiamų iš kiekvieno punkto kiekį. Paskaičiuoti bendrą išsiunčiamų krovinių kiekį. Paskaičiuoti krovinių kiekį gaunamą kiekviename punkte. Paskaičiuoti bendrą gaunamų krovinių kiekį. Paskaičiuoti vežamų tranzitu per kiekvieną punktą krovinių kiekį. Paskaičiuoti vežamų krovinių apimtis kiekviename ruože. Paskaičiuoti krovinių apyvartą kiekviename ruože. Paskaičiuoti bendrą krovinių apyvartą. Atsakymai. Išvados. Skaityti daugiau
Krovinių vežimo technologijaCukraus charakteristika. Krovinio srautų analizė. Krovinio srautų netolygumo analizė. Krovinio eksploatacinės sąlygos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) 2001 metų Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelio ir vidaus vandenų transportu įstatymas. Jo įtaka Lietuvos tarptautiniam krovinių pervežimo versluiDokumento atsiradimo istorija. Įstatymo tikslai ir uždaviniai. Uždaviniai. Dokumente iškelti klausimai ir jų sprendimo būdai. Dokumento trūkumai, pakeitimai, papildymai. Skaityti daugiau
Logistika (10)Teorinė užduotis. Pateikite kelis logistikos sampratos apibrėžimus ir aprašykite logistikos vaidmenį organizacijoje. Logistikos vystymosi prielaidos. Apibūdinkite Medžiagų poreikio planavimo (MPP) koncepciją bei pateikite jos privalumus ir trūkumus. MPP pranašumai. MPP trūkumai. MPP II privalumai. Išvardinkite pagrindines atsargų kaupimo priežastis ir suklasifikuokite atsargas pagal jų buvimo vietą. Išvardinkite ir paanalizuokite pagrindinius kriterijus lemiančius sandėlio vietos pasirinkimą. Sandėlių panaudojimas tiekimo ir prekių paskirstymo operacijose. Sandėliavimo veiklos įvertinimas. Transporto rūšies pasirinkimo pagrindiniai kriterijai. Išvardinkite pagrindinius geležinkelių transporto privalumus ir trūkumus. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Logistika (12)Įvadas. Prekybos logistikos organizaciniai elementai, jų charakteristikos. Kasdienės paklausos prekės logistinė grandinė. Klientų aptarnavimo strategija. Klientų aptarnavimo standartai. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo problemos. Klientų aptarnavimo gerinimas. Klientų aptarnavimo patikrinimas. Išorinis. Vidinis. Klientų aptarnavimo sprendimų nustatymas. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Išvados. Skaityti daugiau
Logistika (16)Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Paskirstymo ir logistikos centrai. Logistikos auditas. Optimizuotas atsargų valdymas. Skaityti daugiau
Logistika (18)Logistikos elementai. N įmonės užsakymo ciklas. Sandėlių tipai. Tiekimo grandinės analizė. Optimizuotas atsargų valdymas. Skaityti daugiau
Logistika (19)Medžiagų paskirstymas ir logistika. Šiuolaikinė užsakymų tvarkymo schema. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Tiekimo grandinių evoliucija. IT technologijų taikymas ir diegimas tiekimo grandinėje. Skaityti daugiau
Logistika (34)Istorinė logistikos plėtra ir logistikos valdymas. Parduotuvės logistinės patalpos. N įmonėje prekių išdėstymui keliami reikalavimai. Prekių brūkšninio kodo vaidmuo parduotuvėje. Skaityti daugiau
Logistika (42)Transporto priemonių rūšys, jų charakteristikos. Centralizuoto prekių tiekimo grafikai, maršrutai, jų sudarymo tvarka. Muitinės sandėlių reikšmė, jų veikla prekių laikymo metu. Skaityti daugiau