Šperos.lt > Transportas ir logistika > Transporto ir logistikos praktikos ataskaitos
Transporto ir logistikos praktikos ataskaitos

(9 darbai)

Automobilių diagnostikos praktikaĮvadas. Bendroji dalis. Įmonės statusas. Įmonės serviso valdymo schema. Įmonės teikiamos paslaugos. Technologinis procesas įmonėje. Automobilio priėmimo organizavimas. Darbuotojo veiksmai. Diagnostikos darbai. Nuimtų nuo automobilio agregatų ir mechanizmų remontas. Automobilio gražinimas klientui. Materialinis – techninis tiekimas sandėliavimas. Detalių išrašymas iš sandėlio. Marketingo klausimai. Paslaugų vartotojai, paslaugos kaina ir jos nustatymas, reklama, klientų skatinimas. Darbų sauga. Individuali užduotis: "Automobilio el. dalies testavimas ir gedimų nustatymas". Parinkti diagnostinius prietaisus pagal jų paskirtį. Įvertinti diagnostinių priemonių galimybes pagal techninius parametrus. Analizuoti diagnostinius signalus prietaisų pagalba. Apibendrinti vidinės ir išorinės diagnostikos rezultatus. Antiblokavimo sistemų (ABS) sūkių jutiklis. Diagnostikos atlikimo pavyzdys. Keletas atliktų darbų. Signalizacijos montavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: krovinių pervežimas UAB "Klaipėdos transekspedicija"Įvadas. Praktikos bazė. Praktikos bazės informacija. Trumpa istorija. Pirmieji įspūdžiai. Mano veikla praktikos metu. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Bendravimas su kolektyvu, integravimasis. Ką naujo sužinojau. Užduoties punktų vykdymas. Transporto įmonės struktūra, padalinių veiklos analizė. Transporto dokumentai, jų rengimas. Informacinės sistemos ir kompiuterinės programos. Mano praktikos nauda įmonei. Pastabos. Išvados. Skaityti daugiau
Logistinių įgūdžių lavinimo praktika AB "Baltijos" laivų statyklojeĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę veiklą, formuojant praktinius įgūdžius planuoti, organizuoti ir kontroliuoti produkto logistinius procesus užtikrinant kokybę. Išanalizuoti logistikos veiksnius įmonėse. AB "Baltijos" laivų statyklos veiklos apžvalga. AB "Baltijos" lavų statyklos logistinės veiklos ypatumai verslo aplinkoje. Makroekonominių ir mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai AB "Baltijos" laivų statykloje. Makroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Logistikos svarba ir vaidmuo AB "Baltijos" laivų statyklos verslo sistemoje. AB "Baltijos" laivų statyklos steigimo tvarką reglamentuojantys dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę verslo veiklą reglamentuojantys įstatymai ir norminiai dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistiniai veiklos aspektai, logistinių paslaugų klasifikacija. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinės veiklos valdymo apsektai. Materialinio techninio aprūpinimo ir logistikos skyriuje taikomi sprendimo priėmimo būdai. Logistinio materialiųjų srautų judėjimo optimizavimo ypatumai. Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir aplinkos saugos reikalavimai. Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė veiklai. Esminiai bendravimo proceso veiksniai, įtakojantys jo efektyvumą. AB "Baltijos" laivų statyklos atliekamos logistinės funkcijos. AB "BALTIJOS" laivų statyklos informacinių sistemų įvertinimas. Užsakymų sugrupavimas pagal užsakymų vykdymo sistemas. AB "Baltijos" laivų statyklos tiekimo ir paskirstymo sistemos. AB "Baltijos" laivų statykloje taikomos kokybės užtikrino priemonės. Logistinio produkto paruošimas transportavimui ir pats transportavimas. Darbai, vykdomi terminaluose ir sandėliuose. Logistinio produkto išsiuntimo dokumentacija. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: krovinių paieška ir gabenimo organizavimas UAB "VAL"Įvadas. Finansiniai rodikliai. Absoliutieji finansiniai rodikliai. Santykiniai finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Vadyba. Direktorius. Du vadybininkai. Vyr. Buhalterė. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinės praktikos ataskaita: logistikos ir transporto paslaugos UAB "Magnus Logistics"Įvadas. Pažintinės praktikos darbo programa. Bendra įmonės charakteristika. UAB "Magnus Logistics" teikiamos paslaugos. Įmonės valdymo sistema. Pardavimo skyrių sudaro. Verslo plėtros skyrių sudaro. Marketingo analizė. Veiklos planavimas ir organizavimas. Informacinės sistemos įmonėje. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. Dokumentų pateikimas notarui. Finansiniai rodikliai. Finansinės apskaitos svarba įmonėje. Finansinė apskaita įmonėje Magnus logistics. Įmonės eksploataciniai rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinės praktikos ataskaita: logistikos paslaugos UAB "Agros"Įvadas. UAB "Agros" veikla. UAB "Agros" darbuotojai. UAB "Agros" automobilių eksploatavimo duomenys. UAB "Agros" vežamų krovinių nomenklatūra. UAB "Agros" vežimų organizavimas tarptautiniais maršrutais. Sąskaita–faktūra. Vežimo važtaraštis. Vežimo važtaraštis CMR. TIR knygelė. Kelionės leidimas. Licencija. Licencijos kortelė. Draudimo sutartis. Draudimo liudijimas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: krovinių pervežimas UAB "MTL Group"Įvadas. Bendroji dalis. Pirmieji įspūdžiai apie įmonę. Ką įmonėje veikiau praktikos metu. Transporto priemonės parinkimas. Kroviniai. Tara ir krovinių markiravimas. Krovinių vežimų apimtis. Racionalaus maršruto parinkimas. Ekspeditorius. Praktikos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Stočių darbo technologijaĮvadas. Stoties struktūra ir darbo planavimas. Vyresniųjų traukinių konduktorių darbo organizavimas. Bendri nuostatai. Komercinė sąstatų apžiūra. Techninė priežiūra. Ištisinis ir dalinis stabdžių patikrinimas. Žiemos metu. Darbas stotyse ir tarpstočiuose. Darbų saugos reikalavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Transporto įmonių valdymo praktika: UAB "Loritransa"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės registravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. Dokumentų pateikimas notarui. Įmonės struktūra. Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas. Įmonės veiklą sąlygojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Informacinių technologijų naudojimas įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau