Šperos.lt > Transportas ir logistika > Transporto ir logistikos konspektai
Transporto ir logistikos konspektai

(51 darbai)

Atsargų valdymas (2)Atsargų valdymo instrukcija. Prekės, kurių pareikalavimu egzistuoja augimas ir smukimas. Apskaitos tendencijos. Sezoninių prekių paklausa. Sezoninių prekių tendencijų koeficientų priėmimas. Skirtingų formulių prognozė skirtingų schemų reikalavimui. Konkrečios prekės prognozės formulės parinkimas. Kodėl paklausos prognozė neatspindi realių poreikių? Ar visuose sandėliuose saugojamos visų rūšių prekės? Nestandartinių situacijų apskaita. Skaityti daugiau
Aviacijos navigacijos pradmenysIšsireiškimų, naudojamų aviacijoje, paaiškinimai. Orlaivio tikrasis kursas TK (TH, True heading). Orlaivio magnetinis kursas MK (MH, Magnetic heading). Kompaso kursas KK (CH, Compass heading). Magnetinė deviacija ∆K. Orlaivio prietaisų greitis IAS (indicated air speed). Kalibruotasis kelio greitis CAS (Calibrated air speed). Orlaivio tikrasis greitis TAS (True air speed). Kelio greitis (Ground speed). Macho greitis. Vertikalusis greitis. Pasirinktasis kelias (pasirinktoji kelio linija). Absoliutus skrydžio aukštis. Tikrasis skrydžio aukštis. Standartinis skrydžio aukštis. Skrydžio lygis. Nuskristas kelias. Sąlyginis kursas. Kursas. Nuonaša N. Ortodromijos magnetinis kampas (magnetinis kelio kampas). Ortodromijos tikrasis kampas (tikrasis kelio kampas). Loksodromė. Polinkis. Posvyris. Pokrypis. Atakos kampas. Trajektorijos nuolinkio kampas. ∆M – variacija, magnetinė nuokrypa, magnetinė deklinacija. Radijo švyturio santykinis azimutas (pelengas). RB (Realative bearing). Radijo švyturio azimutas (pelengas) orlaivio atžvilgiu. Skaityti daugiau
Gamybos logistika (2)Pagrindinė gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos strategija. Skiriamos tokios gamybos strategijos rūšys. Gamybos logistikos įtaka. Produkto plėtra. Produkto struktūra. Gamybos principai. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Gamybos planavimas ir valdymas. Organizavimo koncepcija. Skaityti daugiau
Globali logistikaVietinės ir globalios logistikos palyginimas. Faktoriai, įtakojantys įėjimą į tarptautinę rinką. Įėjimo į tarptautinę rinką būdai. Pagrindiniai globalinės logistikos operacijų dalyviai. Ekonominių veiksnių įtaka logistikai. Ekonominių ir kitų aplinkos veiksnių tarpusavio ryšiai. Atsakomieji konkurenciniai veiksmai logistikoje. Globalinės logistikos strategijos. Skaityti daugiau
Incoterms (2)Tarptautinės prekybos terminų taisyklės INCOTERMS 2000. Ką reikėtų žinoti, kai pasirenkate Incoterms? Skaityti daugiau
Incoterms (3)Prekių pristatymo sąlygos (Incoterms). E grupė. C grupė. F grupė. D grupė. Skaityti daugiau
Jurų uostų terminalų rūšysGeneralinių krovinių terminalai. Birių krovinių terminalai. Ro-Ro terminalai. Konteinerių terminalai. Skaityti daugiau
LogistikaLogistikos terminai, logistikos veiklos tinklas, logistikos veiklos funkcijų įtaka produkto kainoms, logistinė produkto prigimtis, produkto gyvavimo ciklas, produktų abc analizė, charakteristikų poveikis logistikos išlaidoms, produktų pakavimas, produkto kainos nustatymas, incoterms, klientų aptarnavimas, klientų aptarnavimo patikrinimas, aptarnavimo standartų nustatymas, užsakymų tvarkymas, logistikos informacinės sistemos, transporto sprendimų priėmimas, nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas, pagrindinių transporto rūšių specifika, multimodalinių vežimų organizavimas, tarptautinių pervežimų organizavimas, vairuotojo darbo organizavimas, tir carnet, atsargos logistikoje, atsargų sandėliavimas, atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės modeliai, sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga. Skaityti daugiau
Logistika (13)Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Terminai. Raida. Logistikos veiklos rūšys pagal funkcijas. Logistikos pritaikymo sritys. Logistikos šakos. Logistikos koncepcija. Tikslai. Logistikos koncepcijai keliami reikalavimai. Logistikos tikslų santykiai. Planų rūšys. Logistikos paslaugos. Klientų aptarnavimo elementai. Užsakymų ciklas. Klientų aptarnavimas ir išsaugojimas. Logistikos kaštai. Kainų nustatymas. Terminai. Logistikos priemonės. Transporto vaidmuo logistikoje. Aprūpinimo logistika. Sandėlių logistika. Sandėlių rūšys. Gamybos logistika. Rinkodaros logistika. Logistikos įmonės. Skaityti daugiau
Logistika (15)Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Paskirstymo ir logistikos centrai. Skaityti daugiau
Logistika (2)Logistika. Pagrindinės veiklos rūšys. Pagalbinės veiklos rūšys. Veiklos tinklas. Kainų analizė. Logistinė produkto prigimtis. Produkto gyvavimo ciklas. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Produkto charakteristikos. Produkto pakavimas. Produkto kainos nustatymas. Tarptautinės prekybos sąlygos (INCOTERMS). Klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo patikrinimas. Aptarnavimo rezultatų nustatymas. Užsakymų tvarkymas. Logistikos informacinės sistemos. Transporto sprendimų priėmimas. Pagrindinės transporto rūšys. Tarptautinių pervežimų organizavimas. Vairuotojo darbo organizavimas. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Atsargų sandėliavimas. Atsargų kontrolės modeliai. Sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga. Skaityti daugiau
Logistika (21)Logistikos raida. Karinė logistika. Verslo logistika. Logistikos plėtra versle. Verslo raidos tendencijos. Terminai. Veiklos sfera. Logistikos apibrėžimai. Logistikos tikslas. Logistikos operacijos. Logistinės veiklos. Vartotojų aptarnavimo politika. Užsakymų tvarkymas. Atsargų tvarkymas. Transportavimas. Saugojimas. Informacijos apdorojimas. Paklausos prognozavimas. Gamyklų ir sandėlių vietų parinkimas. Medžiagų tvarkymas. Apsirūpinimas. Posandorinis aptarnavimas. Pakavimas. Atliekų tvarkymas. Grąžintų prekių tvarkymas. Logistika firmos veikloje. Formos naudingumas. Naudingumas. Logistinių išlaidų dalis. Išlaidų pasiskirstymas. Naudingumas vietos atžvilgiu. Naudingumas laiko atžvilgiu. Naudingumas valdymo atžvilgiu. Logistikos sąsajos su gamyba ir rinkodara. Veiklos tinklas. Verslo logistikos sistema. Logistinės veiklos tinklas. Srautai ir tinklai logistikos sistemoje. Transporto ir komunikacijų tinklai. Fizinio paskirstymo modeliavimas. Kainų analizė. Transportavimo ir atsargų išlaidų sąsaja. Klientų aptarnavimo lygio ir bendrųjų logistinių išlaidų sąsaja. Išlaidų ir aptarnavimo lygio priklausomybė nuo sandėlių skaičiaus. Logistinė aplinka ir planavimo procesas. Skaityti daugiau
Logistika (22)Logistinė produkto prigimtis. Produktų skirstymas. Vartojimo prekės. Patogumo prekės. Sudėtingos prekės . Ypatingos prekės. Gamybinės prekės. Produkto gyvavimo ciklas. Rinkodaros bei rinkotyros ir logistinės veiklos strategijos. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Pasiūlos ir paklausos kreivė. 80/20 proc. Dėsnis. 80/20 proc. dėsnio matematinė išraiška. Produkto charakteristikų įtaka logistinėms išlaidoms. Svorio ir tūrio santykis. Svorio ir tūrio santykis. Vertės ir svorio santykis. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos veiksniai. Produkto pakavimas. Prekybinis pakavimas. Transportinis pakavimas. Pakavimo medžiagos. Pakavimo tikslai. Reklaminė pakuotė. Informacinė pakuotė. Pakavimas kaip papildoma paslauga. Pakavimas kaip apsauga nuo vagysčių. Pakuotė kaip apsauga nuo aplinkos poveikio. Pakuotė, skirta apsaugoti nuo neigiamų veiksnių transportuojant, kraunant ir sandėliuojant. Pakuotė kaip logistikos racionalumo veiksnys. Pakuotė kaip logistikos racionalumo veiksnys transportuojant, kraunant ir saugant. Veiksniai, lemiantys pakuotės pobūdžio pasirinkimą Gaminių savybės. Taisyklės ir standartizavimas. Paskyrimo vieta. Žymenys, išvaizda ir forma. Transporto rūšis. Transportavimo sąlygos. Transportavimo rizika. Specialūs žymenys. Sukrovimo ypatumai. Sandėliavimo ir sandėlio operacijų metodai. Krovinio vieneto forma. Transporto priemonės. Produkto kainos nustatymas. INCOTERMS sąlygos. INCOTERMS grupės. INCOTERMS-2000. EXW. FCA. FAS. FOB. CFR. CIF. CPT. CIP. DAF. DES. DEQ. DDU. DDP. Zoninės kainos nustatymas. Kainų suvienodinimas. Bazinio taško kainos nustatymas. Kainų kompensavimas. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai. Skaityti daugiau
Logistika (23)Transportavimas ir krovinių tvarkymas. IT transportavime. Transporto priemonių ir krovinių identifikavimas. Efektyvios transporto paslaugos. "Realaus laiko maršrutas". Tiekimas. Integruota logistikos valdymo informacinė sistema. Kompiuterizuotas užsakymų tvarkymas. Vidaus prekyba (telemarketingas). Informacinės sistemos planavimas. Duomenų poreikių analizė. Ataskaitos. LIS poveikis užsakymo vykdymo laikui. Šiuolaikinės informacinės technologijos praktikoje. Strateginės informacinės sistemos. Veiklos organizavimas elektroniniu tinklu. Naujo palydovinio ryšio galimybės. Dispečerizavimo ir palydovinio ryšio sistema. Operatyvinės kontrolės ir sekimo sistema. Logistikos informacinė sistema. Duomenų apdorojimo sistema. Valdymo informacinė sistema. Sprendimų palaikymo sistema. Ekspertinė sistema. Dirbtinis intelektas. Vykdomoji rėmimo sistema. Geografinė informacinė sistema. Logistikos informacinės sistemos struktūros. Logistikos informacinės sistemos kokybės reikalavimai. Operatyvinė veikla. Ekspedicinės įmonės informacinė sistema. Sandėlių valdymo informacinė sistema. Uosto verslo valdymo informacinė sistema. Integruota logistikos informacinė sistema. Skaityti daugiau
Logistika (24)Įmonių vidinė logistika. Pirkėjų aptarnavimas. Elektroninis keitimasis duomenimis. Transportavimas. Atsargų valdymas. Sandėliavimo ir saugojimo funkcija. Techninės priežiūros funkcija. Informacinių srautų valdymas. Atliekų surinkimas, panaudojimas ir naikinimas. Gamybos procesas. Įmonių problemos. Įmonių vidinės logistikos optimizavimas. Vidinės logistikos veiklos sritys. Efektyvus gamybos organizavimas. Produkto struktūra. Gamybos struktūra. Srautinis principas. Grupinis principas. Gamybos planavimas. Medžiagų poreikio ir pristatymo laiko planavimas. Kompiuterinis vidinės logistikos valdymas. Integravimo procesas. Push principas. JIT metodas. Kanban metodas. Tinklinio planavimo ir valdymo metodas. Logistikos vaidmuo organizuojant įmonės veiklą. Reorganizavimas. Fragmentavimas. Pirma funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Antra funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Trečia funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Ketvirta funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Penktoji funkcinio stambinimo (agregavimo) stadija. Struktūros "suspaudimas". Centralizacija ir decentralizacija. Linijinės ir štabinės organizacinės struktūros. Matricinės struktūros. Horizontaliosios struktūros. Įgaliojimų suteikimas. Skaityti daugiau
Logistika (25)Medžiagų valdymo sritis. Įvadas. Medžiagų valdymo požiūrio pokyčiai. Integruoto medžiagų valdymo tikslai. Pagrindiniai pirkimo ir įsigijimo skirtumai. Tiekimo ir paskirstymo transporto administravimas. Integruotas medžiagų valdymas. Prognozavimas medžiagų valdymo procese. Visuminės kokybės vadyba (TQM). Visuminės kokybės vadyba medžiagų valdymo procese. Medžiagų srautų administravimas ir kontrolė. Tiekėjų aptarnavimo kokybės palyginimas. Atsargų įvertinimo kriterijai. Rinkos ekonominės sąlygos ir kainų vaidmuo. Klausimai, į kuriuos turi atsakyti medžiagų vadybininkai. Šiuolaikinės medžiagų valdymo sistemos. Tradicinio ir JIT tiekimo palyginimas. "Kanban" kortelių sistema. Gamybos planavimas JIT atveju. Tiekėjų darbo planavimas JIT atveju. JIT įgyvendinimo kliūtys. MRP sistemos. DRP sistemos. Išteklių paskirstymo planavimas - Distribution resource planning (DRP). Skaityti daugiau
Logistika (26)Atsargų paskirtis. Masto ekonomija. Pasiūlos ir paklausos subalansavimas. Apsauga nuo nestabilios paklausos. Atsargų tipai. Ciklo atsargos. Atsargos kelyje. Saugios atsargos. Atsargų valdymo tikslai. Klasikiniai atsargų modeliai. Ekonomiško užsakymo kiekio modelis (EOQ). Saugaus atsargų dydžio nustatymas. Atsargų valdymas: problemų požymiai ir valdymo tobulinimas. Atsargų valdymo strateginiai aspektai. Atsargų priežiūros išlaidų įvertinimas. Investicijų į atsargas išlaidos. Atsargų priežiūros išlaidų kalkuliacijos variantai. Atsargų aptarnavimo išlaidos. Sandėliavimo išlaidos. Sandėlių išlaidos. Atsargų rizikos išlaidos. Pasenimo išlaidos. Sugadinimo išlaidos. Dalinio praradimo išlaidos. Perdislokavimo išlaidos. Atsargų saugojimo išlaidų struktūra. Pasenusių atsargų ir atliekų tvarkymas. Tarptautinis aplinkosaugos reguliavimas. Monrealio susitarimas. Susidomėjimo utilizacija priežastys. Atliekų laidojimas. Utilizuojamų medžiagų rūšys. Žaliavų perteklius. Pasenusi įranga arba medžiagos. Nekokybiška produkcija. Laužas. Atliekos. Pavojingų medžiagų pakavimas ir transportavimas. Atsakomybė už pasenusių atsargų, atliekų ir laužo tvarkymą. Utilizacijos būdai. Utilizacijos variantų palyginimas. Nenaudojamas atsargas panaudoti kitiems tikslams. Atliekų perdirbimas su tikslu panaudoti jas įmonėje. Nepanaudotas medžiagas parduoti kitai bendrovei. Grąžinimas tiekėjui. Pardavimas per brokerį. Žaliavų naikinimas. Utilizavimo procedūros. Prekybos tarpininkų atranka. Atliekų tvarkymo įmonės parinkimas. Skaityti daugiau
Logistika (27)Sandėliavimo esmė ir svarba. Atsargų sandėliavimo priežastys. Sandėlių paskirtis. Sandėlių tipai. Viešųjų (bendro naudojimo) sandėlių rūšys. Bendrojo naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Bendrojo naudojimo sandėlių pranašumai ir trūkumai. Privačių sandėlių pranašumai ir trūkumai. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Sandėliavimo funkcijos. Sandėlyje atliekami darbai. Sandėliavimo įrangos pasirinkimas. Sandėlių skaičius ir dydis. Sandėliavimo sprendimų priėmimas. Reikalingo sandėlių skaičiaus nustatymas. Vietovės analizė. Sandėlių vietos parinkimas. Sprendimų priėmimo eiliškumas parenkant sandėlio statybos vietą. Sandėlio vidaus planas. Produktų grupavimas sandėlyje. Sandėlių veiklos organizavimas. Sandėlio informacinis aprūpinimas. Sandėlio produktyvumo ir efektyvumo nustatymas. Sandėlio produktyvumo gerinimo kryptys. Informacinių technologijų taikymas didinant sandėlio produktyvumą. Taikomųjų programų panaudojimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Sandėliavimo darbų apskaita. Paskirstymo ir logistikos centrai. Tarptautinių kanalų tarpininkai. Logistikos centruose realizuojamos užduotys. Logistikos tarpininkų sprendžiami uždaviniai. Skaityti daugiau
Logistika (28)Transportas ir vežimų valdymas. Transporto ir logistikos sąsajos. Vadybininkų veiklos sritys. Vežėjų veikla. Derybos dėl kainų. Vežėjų kainos. Nustatant transportavimo kainas, būtina siekti, kad būtų galima... Maršrutų planavimas. Aptarnavimas. Rinkodara. Krovinio siuntėjo veiksmai priimant transportavimo sprendimus. Transportavimo išlaidų dalis. Transporto rūšies ir vežėjo pasirinkimas. Problemos identifikavimas. Vežėjų veiklos įvertinimas. Vežėjų palyginimas. Vežėjo posandorinis įvertinimas. Vežėjo veiklos posandorinis įvertinimas. Žinybinis transportas. Žinybinio kelių transporto pranašumai. Žinybinio kelių transporto trūkumai. Žinybinio kelių transporto darbo organizavimas. Automobilių parinkimas. Svarbiausi automobilių pasirinkimo kriterijai. Pagrindiniai transporto priemonių tipai. Transporto operacijų tipai. Veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis automobilį. Pagrindiniai automobilių kėbulų tipai. Apibendrinamieji parinkimo veiksniai. Automobilio įsigijimas. Vežimų savikainos nustatymas. Pagrindiniai išlaidų ir savikainos nustatymo būdai. Savikainos straipsnių analizė. Ekspeditorių vieta transporto procese. Pagrindinės ekspeditorių funkcijos. Ekspeditorius. Ekspedicinė firma. Transporto veiklos teisinis reguliavimas. Vairuotojų darbo ir poilsio režimo reglamentavimas. Tarptautinių vežimų automobilių transportu organizavimas ir sąlygos. CMR konvencija. Krovinio vežimo dokumentai. CMR važtaraštis. Specialių krovinių vežimo automobilių transportu sąlygos ir tvarka. Greitai gendančių krovinių vežimas. Pavojingų krovinių vežimas. Skaityti daugiau
Logistika (29)Transportavimo, logistikos ir rinkodaros sąsajos. Sprendimai dėl produktų. Sprendimai dėl rinkos dalies. Sprendimai dėl įsigijimo. Sprendimai dėl vietos. Sprendimai dėl kainų. Laiko ir vietos sukuriama papildoma vertė. Veiksniai, turintys įtakos transportavimo sąnaudoms ir kainoms. Transportavimo paslaugų charakteristikos. Geležinkelio transportas. Kelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Vamzdinis transportas. Kombinuotojo transporto plėtojimo specifika. Transporto rūšių sąveikos ypatumai. Sąveikos dalyviai ir jų funkcijos. Išoriniai veiksniai, lemiantys transporto rūšių sąveikos efektyvumą. Kainodaros, tarifų politikos veiksniai. Vidiniai veiksniai, lemiantys transporto rūšių sąveikos efektyvumą. Intermodaliniai vežimų vienetai. Skaityti daugiau