Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika

Transportas ir logistika (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo logistika

  Logistikos samprata, jos vystymosi raida, verslo logistika. Logistikos tikslai (strateginiai, taktiniai,operatyviniai), logistikos strategija. Logistikos funkcijos (planavimo, operatyvinė, aptarnavimo). Operatyviniai, taktiniai ir strateginiai logistikos planai. Logistinės veiklos rūšys – pagrindinės, pagalbinės. Logistikos veikla įmonėje. Gamybos, marketingo ir logistikos tarpusavio ryšiai. Logistinės veiklos tinklas. Logistinė produkto prigimtis. Produkcijos klasifikacija. Produkto charakteristikų įtaka logistinėms išlaidoms (svorio ir tūrio, vertės ir svorio santykis). Produkto gyvavimo ciklas. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos veiksniai. Produkcijos įpakavimas ir jo funkcijos. Veiksniai lemiantys pakuotės pobūdžio pasirinkimą. Krovinių transportiniai paketai. Pakuočių standartizavimas (euro padėklai). Konteineriai, jų panaudojimas krovinių pervežimuose Produkto kainos nustatymas. Tarptautinės prekybos taisyklės - INCOTERMS 2000. Zoninė kaina, bazinio taško kainos nustatymas. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai. Kainų suvienodinimas. Kainų kompensacija. Paskirstymo (marketingo) logistika. Marketingo logistikos strategija. Paskirstymo kanalai. Tiesioginis ir netiesioginis produkcijos realizavimas. Centralizuotas ir decentralizuotas prekių paskirstymas. Prekybos atstovų ir agentų veikla prekių paskirstyme. Logistikos priemonės – materialios ir nematerialios. Transportas ir jo reikšmė visuomeninei gamybai. Transporto logistikos esmė ir uždaviniai. Transporto sistema ir jos sudėtinės dalys. Transporto sistemos paskirtis. Transporto priemonių pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išorės transporto sistema, jos įvertinimo kriterijai (teisiniai, kaštų, našumo, infrastruktūros), efektyvumo palyginimas. Automobilių transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Geležinkelių transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Jūrų transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika Oro transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Vidaus vandenų transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Vamzdynų transportas, privalumai ir trūkumai. Vamzdynai. Transporto grandinės. Kombinuoti pervežimai. Tarptautinių vežimų ypatumai. Įmonės vidaus transporto sistema, jos uždaviniai ir tikslai. Krovinių paruošimas gabenimui. Krovinių klasifikavimas. Krovinių transportinis žymėjimas. Krovinių pakrovimo-iškrovimo ir perkrovimo darbai, krovos darbų priemonės. (čia nelabai atsakyta :D Krovinių ir konteinerių terminalai, logistikos centrai. Krovinių pervežimo tarptautiniai dokumentai (muitinės, transporto, prekybos bei kiti dokumentai naudojami tarptautiniuose pervežimuose). Sandėliai, jų funkcijos, uždaviniai, strategija. Sandėliavimas, sandėliavimo sistema. Sandėlių tipai, tarptautinių sandėlių tipai, sandėlių klasifikacija. Sandėlių įrengimo technika. Pagrindinės sandėliavimo operacijos. Logistikos kaštai, jų apibrėžimo problemos, logistikos kaštų struktūra. Logistikos kaštų palyginamoji analizė. Nematerialios logistikos priemonės. Analizės, planavimo ir prognozės, idėjų generavimo priemonės. Informacinė logistika. Medžiagų ir informacijos srautų sistemos, logistikos informacijos srautų rūšys. Logistikos informacinės sistemos, informaciniai poreikiai, lygmenys. Informacinių sistemų funkcijos.
  Transportas ir logistika, konspektas(29 puslapiai)
  2010-02-08
 • Verslo logistikos įtaka įmonės konkurencingumui

  Įvadas. Logistikos sąvokos apibrėžimas. Logistikos vaidmuo organizacijoje. Pagrindinės logistikos operacijos. Efektyvi logistika. Pagrindinės logistikos strategijos. Proceso strategija. Rinkos strategija. Kanalo strategija. Sprendimų priėmimo strategijos, naudojamos kuriant firmos logistikos sistemą. Misijos suformulavimas. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistikos valdymo elementai. Just-in-time. Logistinės paslaugos. Tarptautinė logistika. Tarptautinė logistika ir Europos Sąjungos rinka. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-03
 • Verslo organizavimas: inertinių krovinių gabenimas

  Modeliuojama įmonė aptarnauja automobilius gabenančius inertinius krovinius. Įvadas. Autotransporto eksploatavimo gamybinė programa. Automobilių techninių aptarnavimų ir remontų programa. Gamybos personalas ir darbo apmokėjimas. Atsarginių dalių ir medžiagų išlaidos. Bendragamybinės išlaidos. Automobilių techninių aptarnavimų ir einamojo remonto kaštai. Automobilių techninių aptarnavimų ir einamojo remonto išlaidų sąmata, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Finansiniai rodikliai. Techniniai-ekonominiai rodikliai. Trumpas kursinio projekto turinys. Išvados. Priedai (1).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-11-22
 • Verslo planas: krovinių ir keleivių vežimas UAB "Transšukšta"

  Steigimo sutartis. Įmonės įstatai. rašymas paskolai gauti. Santrauka. Verslo planas. Paslaugos apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Marketingo planas. Paslaugų organizavimas ir įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas. Įmonės veiklos rodikliai. Įmonės personalas. Finansinis planas. Rizikos įvertinimas. Perspektyvos. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(35 puslapiai)
  2008-09-24
 • Verslo planas: krovinių pervežimas "Transrika"

  Veiklos apibūdinimas. Veiksniai nulemiantys pasirinkimą. Produktas, jo unikalumas, pranašumai. Organizacinė struktūra. Verslo sferos pasirinkimo pagrindimas. Vartotojai. Rinkos ir konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas ir kaina. Reklama. Gamybinis personalas. Personalo skaičius. Personalo kvalifikacija ir pasirinkimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2010-05-25
 • Verslo planas: paslaugos automobilistams UAB "Audiobullets"

  Įvadas. Santrauka. Įmonės vizitinė kortelė. Nuosavybės forma. Žinios apie įmonę. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. Gamybos planas. Paslaugų teikimo aprašymas. Gamybinės patalpos. UAB "Audiobullets" ilgalaikis turtas. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai. Marketingo planas. Kainų politika ir įkainiai. Reklama. Verslo sąlygos pagal SWOT metodiką (SWOT analizė)pesimistinė, reali ir optimistinė kainos. Organizacinis planas. Informacija apie įmonę ir vadovus. Darbuotojai. Personalo pavaldumas. Rizikos įvertinimas. Verslo rizika. Firmos silpnosios vietos. Rizikos sumažinimas. Finansinis planas. Ūkinės veiklos sąnaudos. Pradinės išlaidos. Finansavimo šaltiniai. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Projekto atsipirkimo laikas. Paskolos grąžinimo grafikas (lentelė). Lūžio taškas. Reziumė.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-09-27
 • Vežimas mišriu transportu

  Mišrus krovinių vežimas. Multimodaliniai vežimai. Intermodaliniai vežimai. Kombinuotieji vežimai. Kombinuotų vežimų tinklas. Kombinuoti vežimo būdai. Transporto sistema. Vežimo procesas. Bendri visoms transporto rūšims krovinių vežimo klausimai. Transportavimo proceso operacijas. Kombinuotojo transportavimo privalumai ir trūkumai. Kombinuotojo vežimo procese dalyvaujančios įmonės. Ryšiai tarp transporto dalyvių. Krovinio siuntėjo poreikiai. Kombinuotojo transporto nauda. transportavimo proceso dalyviams. Intermodaliniai krovos vienetai. Konteinerių privalumai ir trūkumai. Keičiamosios talpos. Keičiamų talpų žymėjimas. Puspriekabių privalumai ir trūkumai.
  Transportas ir logistika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-11
 • Vežimo dokumentacija

  Įvadas. Tarptautinių krovinių vežimą reglamentuojančios tarptautinės konvencijos. Veiklos licencijavimas. Licencijos kortelė. Krovinių vežimas sausumos kelių transportu, vežimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Sąskaita–faktūra, konsulinė – faktūra. Liudijimas apie krovinio kilmę. Grupinis vežimo važtaraštis. Ištisinio vežimo važtaraštis. Vežimo važtaraštis CMR. ADR – kelių transporto priemonių pavojingiems kroviniams vežti. Vairuotojų pasirengimo liudijimas. Kelių transporto priemonių vairuotojų kontrolės dokumentai. Transporto priemonės tinkamumo liudijimas. Kelionės leidimai. T-formuliaras ir TIR knygelė. Krovinių vežimas geležinkeliu. Geležinkelio važtaraštis. Krovinių vežimas jūra. Standartinis orderis vežimui. Sutartis apie laivo frachtavimą. Krovinių vežimas oro transportu. Aviacinis važtaraštis. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-01-12
 • Vežimų technologija

  Santrauka. Įvadas. Uždaviniai. Vežamo krovinio charakteristika. Trumpai apie paroc. Informacijos šaltinių analizė. Tarptautiniai krovinių gabenimai kelių transportu. Krovinių klasifikacija. Riedmenų eismo maršrutai. Krovinių pervežimo veiklos teisinis reguliavimas. Kelių transporto kodeksas. CMR konvencija. AETR darbo tvarkos taisyklės. Akmens vatos vežimo kelių transportu maršrutų optimizavimas. Krovinio tipo nustatymas. Krovinio pakavimas. Transporto priemonės parinkimas. Maršrutų sudarymas. Maršrutas kelių transportu. Šalių apibūdinimas. Vokietija. Darbo laikas, krovininis transportas. Eismo apribojimai (2006), krovininis transportas. Leidimų sistema, krovininis transportas. Muitinės formalumai, krovininis transportas. Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai, krovininis transportas. Automatinis kelių mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio apskaičiavimas įvedant duomenis internetu. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas rankiniu būdu. Kelių mokesčio dydis. Kenksmingų medžiagų klasė. Mokesčių tarifai. Mokėjimo būdai registruotiems ir neregistruotiems vartotojams. Kontrolė. Žieminė įranga. Sunkiasvoriai ir negabaritiniai kroviniai. Maksimalūs leistini svoriai ir matmenys, krovininis transportas. Maksimalūs leistini svoriai ir matmenys, krovininis transportas. Lenkija. Eismo apribojimai (2006), krovininis transportas. Leidimų sistema, krovininis transportas. Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai, krovininis transportas. Žiemos reikalavimai. Sunkiasvoriai ir negabaritiniai kroviniai. Maksimalūs leistini svoriai ir matmenys, krovininis transportas. Specialios taisyklės. Sąmatų sudarymas. Sąmatos sudarymas kelių transportu.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-01-23
 • Vidaus transportas

  Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Keliai ir kelių transportas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Transeuropinis transporto tinklas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Lietuvos transporto sektoriaus apžvalga. Statistikos departamento duomenų bazė. Krovinių vežimas. Transporto politikos derybinė pozicija ir derybų su Europos Sąjunga (ES) eiga. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2005-03-08
 • Vidaus transportas (2)

  Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto įmonių ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Geležinkelių transporto ekonomika. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Geležinkelių transporto eksploatacinės išlaidos. Geležinkelių transporto apyvartinės lėšos. Vandens transporto ekonomika. Jūrų transporto išlaidų elementai. Transportavimo išlaidų koncepcija. Gamybinės ir vežimo išlaidos. Jūrų transporto išlaidų apibendrinimas. Jūrų transporto organizavimas ir krovinio savininko išlaidos. Multimodalinis transportavimas. Jūrų transporto produktyvumas. Remontas ir techninis aptarnavimas. Uosto rinkliavos. Išlaidos susijusios su kroviniu. Oro transporto ekonomika. Oro transporto išskirtiniai bruožai. Oro transporto išlaidos ir pajamos.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2005-11-27
 • Vidaus transportas (3)

  Įvadas. Sausumos transportas. Geležinkelių, kelių transportas ir keliai. Kelių transporto 2004 m. darbo rezultatai: krovinių ir keleivių vežimas. Tranzito ir geležinkelių transporto departamento veikla. Valstybinė geležinkelio inspekcija. Geležinkelių reforma. Integracija į tarptautines organizacijas. Tarptautinis bendradarbiavimas. "Rail Baltica" projektas. Investiciniai projektai. Vilniaus geležinkelio stotis. Geležinkelių transporto 2004 m. darbo rezultatai. Vandens transportas. Klaipėdos uosto įkūrimas. Lietuvos jūrų vartai šiandien. Uosto plėtros studija. Uosto modernizavimo darbai. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Vidaus vandenų keliai. Vandens transporto departamentas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Vandens transporto 2004 m. I pusmečio darbo rezultatai. Oro transportas. Tvirtėjantys Lietuvos aviacijos sparnai. Lietuvos civilinės aviacijos veiklos apžvalga. Civilinės aviacijos valstybinis valdymas. Oro navigacijos paslaugos. Lietuvos oro uostai. 2004 m. I pusmečio veiklos apžvalga. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(29 puslapiai)
  2006-12-08
 • Vidaus transporto organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Vidaus transporto organizavimas. Transporto ūkio uždaviniai ir sudėtis. Krovinių apyvartos balansas. Transporto priemonių poreikio nustatymas. Transporto priemonių klasifikavimas. Apskaičiuojamas transporto priemonių kiekis kiekvienam krovinių srautui. Apskaičiuojamas transporto priemonių skaičius. Krovinių pervežimo organizavimas. Tarpcechiniai ir tarpoperaciniai krovinių pervežimai. Tarpcechiniai krovinių pervežimai. Tarpoperaciniai krovinių pervežimai. Krovinių pervežimo maršrutai.
  Transportas ir logistika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-03-18
 • Vidaus vandens transporto sektorius

  Vidaus vandens transporto sektoriaus Europoje ir šalyje situacija. Tarptautinės reikšmės vidaus vandens keliai (VVK) ir uostai Europoje. Rekreacinės paskirties vidaus vandens kelių klasifikacija. Pagrindiniai E tipo vidaus vandens koridoriai. Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Kaliningrado srities ir Vokietijos VVK tinklas. Upių - jūrų laivų maršrutai žemyne. Vidaus vandens kelių uostai (E tipo). Vidaus vandens laivyba (VVL) Europoje. Europos Sąjungos (ES) transporto politika ir vidaus vandens transportas (VVT). Vidaus vandens keliai ir Transeuropinis sausumos transporto tinklas (TEN). Vidaus vandens transporto pagrindinės stiprybės ir silpnybės. Kroviniai laivai ir krovinių plukdymas. Keleiviniai laivai ir keleivių plukdymas. Intermodalumas. Infrastruktūros naudojimosi kaina. E-41 vandens kelio ir uostų/prieplaukų modernizavimo teisės ir techniniai aspektai. Vidaus vandens kelio E – 41 Kaunas – Klaipėda modernizavimas. Krovininė laivyba. Keleivinė laivyba. Vandens kelio ir uostų techniniai parametrai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(20 puslapių)
  2007-04-19
 • Vilniaus visuomeninio transporto analizė ir plėtros perspektyvos

  Įvadas. Metodinė dalis. Tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus visuomeninio transporto sistemą, jos būklę ir problemas, ir numatyti plėtros perspektyvas. Darbo metodika. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Vilniaus visuomeninio transporto bendra apžvalga. Transporto raida. Transporto rūšys ir jų analizė. Vilniaus autobusų maršrutų tinklas. Vilniaus troleibusų maršrutų tinklas. Vilniaus maršrutinio taksi paslaugos. Vilniaus taksi paslaugos. Vilniaus visuomeninio transporto statistinių duomenų analizė. Keleivių vežimas visuomeniniu transportu. Keleivių vežimas viešojo naudojimo autobusais. Susisiekimas troleibusais. Vilniaus transporto problemos ir perspektyvos. Spūstys – didmiesčių problema. Visuomeninio transporto vežėjų pažeidimų problema. Aplinkkelių plėtra ir perspektyvos. Visuomeninio transporto plėtra ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2010-03-15
 • Vyno pervežimo analizė: maršrutas Serrada, Valladolid (E) – Klaipėda (LT)

  Įvadas. Darbo tikslas: parinkti optimaliausia bei ekonomiškiausią transporto priemonę, parinkti tinkamą maršrutą ir greitai bei saugiai pristatyti krovinį užsakovui. Krovinio charakteristika. Transporto rūšies parinkimas. Transporto priemonės parinkimas. Krovinio pakrovimas. Dokumentai. Maršruto parinkimas ir vairuotojų darbo laikas. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(11 puslapių)
  2011-02-08
 • Volvo markės sunkvežimiai

  Įvadas. Volvo sunkvežimių aprašymai. Volvo FL sunkvežimio apžvalga. Volvo FM sunkvežimio apžvalga. Volvo FH sunkvežimio apžvalga. Volvo FH16 sunkvežimio apžvalga. Saugumas.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-30
 • Women in aviation

  Darbas anglų kalba. Moterys aviacijoje. Amerikoje aviacija besidominčios moteris nuo XX amžiaus. pradžios. The first licensed woman pilot. Amelia Earhart: "Lady Lindy". Betty Skelton - First Lady of Firsts. Patty Wagstaff. Jerrie Cobb. Wally Funk. Women in military. Finally - the sky is not the limit for women in the military!
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-18
 • Žinybinis transportas. Privalumai ir trūkumai

  Logistikos samprata. Logistikos terminai. Veiklos sfera ir veiklos rūšys. Logistikos funkcijos ir produkto koncepcija. Transporto logistika. Transporto sprendimų priėmimas. Pagrindinių transporto rūšių specifika. Geležinkelis. Automobilių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Žinybinis transportas. Žinybinio (nuosavos) transporto privalumai. Žinybinio transporto minusai. Žinybinio ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2008-11-07
 • Žuvų produkcijos gabenimas maršrutu Lietuva-Ispanija

  Įvadas. Darbo tikslas - parinkti žuvų produkcijos gabenimo optimaliausią variantą. Transportuojamo produkto aprašymas ir ypatumai. Dokumentacijos paruošimas. Maršruto ir transportavimo budo parinkimo ypatumai. Kelių transporto parinkimas. Keliu transporto išlaidų suvestinės. Vandens transporto parinkimas. Vandens transporto išlaidų suvestinė. Transportavimo keliais ir vandens palyginimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-31
Puslapyje rodyti po