Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika

Transportas ir logistika (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos geležinkelių tinklas

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos geležinkelių tinklo ir tarptautinių koridorių analizę. Lietuvos geležinkelių istorija. Lietuvos geležinkelių tinklas. Tarptautiniai geležinkelių koridoriai. Rail Baltica projektas. Probleminiai aspektai. Galimi problemų sprendimai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2010-12-03
 • Lietuvos geležinkelių transportas

  Įvadas. Geležinkelių transporto raida. Geležinkelių transporto raida pasaulyje. Geležinkelių transporto raida Lietuvoje. Svarbiausi geležinkelių transportą reglamentuojantys teisės aktai. Dabartinė Lietuvos geležinkelių transporto situacija. Tarptautinis bendradarbiavimas. Pasienio punktai. Geležinkelių rinkos analizė. Keleivių vežimų Lietuvos geležinkelių transportu rodiklių analizė. Krovinių vežimas geležinkeliais. Pasiūlymai bei uždaviniai situacijai gerinti. Riedmenų parko tobulinimas. Įmonių, susijusių su geležinkeliais, restruktūrizavimas. Kombinuotieji vežimai. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros plėtra. Supergreitųjų traukinių diegimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos kelių infrastruktūra ir jos plėtra

  Lietuvos kelių tikslas. Mokesčiai už naudojimąsi kelių infrastruktūra. Lietuvos kelių finansavimas. Sanglaudos fondas. Kelių priežiūros ir plėtros programa 2002-2015 m. Tarptautinių transporto koridorių plėtra. Žvyrkelių programa. Kelių priežiūra. Naujų kelių tiesimas ir kelio statinių statyba. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-15
 • Lietuvos kelių transporto infrastruktūros vystymosi istorinė apžvalga

  Sausumos kelių formavimas Lietuvos teritorijoje XIV-XVIII amžiuje. Sausumos kelių tinklo plėtra XIX amžiaus pirmoje pusėje. Susisiekimas sausumos keliais XIX amžiaus antroje pusėje. Susisiekimas vandens keliais Lietuvoje. Didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos pajūrio uostai ir jūrų laivyba. Vandens transporto plėtra Lietuvoje XIX amžiuje. Geležinkelių tiesimo pradžia Lietuvoje. Siaurasis geležinkelis Lietuvoje. Transporto sistema Lietuvoje Pirmojo pasaulinio karo metu. Miestų transportas. Vidaus vandens keliai XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Lietuvos transporto sistemos formavimasis 1918-1940 metais. Lietuvos transporto sistema 1940-1951 metais. Lietuvos transporto sistema 1951-1989 metais. Šių dienų Lietuvos transporto sistema. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(39 puslapiai)
  2009-10-30
 • Lietuvos Respublikos (LR) 2001 metų Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelio ir vidaus vandenų transportu įstatymas. Jo įtaka Lietuvos tarptautiniam krovinių pervežimo verslui

  Dokumento atsiradimo istorija. Įstatymo tikslai ir uždaviniai. Uždaviniai. Dokumente iškelti klausimai ir jų sprendimo būdai. Dokumento trūkumai, pakeitimai, papildymai.
  Transportas ir logistika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-03
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) ir jo papildymų įtaka Lietuvos tarptautinei logistikai

  Įvadas. Pirmasis Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimas dėl importo ir eksporto (laikinojo prekių saugojimo sandėlių). Reikalavimai terminalo teritorijai. Leidimo išdavimas terminalo steigimui. Terminalo veiklos pradžia. Terminalo veikla. Terminalo priežiūra. Prekių saugojimas terminale. Terminalo veiklos apribojimas, sustabdymas arba nutraukimas ir šių veiksmų pasekmės. Įtaka tarptautinei logistikai ir išvados. Priedai (2).
  Transportas ir logistika, analizė(21 puslapis)
  2007-05-09
 • Lietuvos transporto plėtra

  Įvadas. Vizija. Lietuvos transporto sistemos misija. Valstybės misija. Lietuvos transporto sektoriaus būklės analizė. Svarbiausieji Lietuvos transporto sektoriaus plėtros rodikliai ir prognozės. Stiprybių, silpnybių, galimybių grėsmių (SSGG) analizė. Lietuvos transporto plėtros tikslai.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Lietuvos transporto plėtros pagrindinės kryptys

  Įvadas. Lietuvos transporto plėtros tikslai. Svarbiausios transporto politikos priemonės. Svarbiausieji Lietuvos transporto sektoriaus plėtros rodikliai ir prognozės. Kelių transporto modernizavimas ir plėtra. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2013 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Geležinkelių transportas. Plėtros strategija. Priemonės, numatomos įdiegti iki 2006 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2013 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Vandens transporto plėtra. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2006 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2013 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Oro transporto plėtra. Priemonės laikotarpiui iki 2006 metų. Priemonės laikotarpiui iki 2013 metų. Priemonės laikotarpiui iki 2025 metų. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-27
 • Lietuvos vidaus transporto sistema bei jos integravimasis į tarptautinius transporto tinklus

  Santrauka. Summary. Įvadas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Klaipėdos uostas. Klaipėdos uosto pranašumai bei galimybės. Uosto vystymo prioritetai. Vidaus vandenų sistema. Lietuvos vandens kelių maršrutai. Vidaus vandenų transporto privalumai ir trūkumai. Oro transportas. Lietuvos Respublikos oro uostai. Vilniaus tarptautinis oro uostas. Kauno tarptautinis oro uostas. Tarptautinis Palangos oro uostas. Narystė tarptautinėse civilinėse aviacijos organizacijose. Lietuvos geležinkelių sistema. AB "Lietuvos geležinkeliai" dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje. Investiciniai projektai. "Rail Baltica" projektas. "Vikingas" – mišriųjų vežimų traukinys. "Baltic-Transit"- konteinerinis traukinys. "Merkurijus" – konteinerinis traukinys. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos politikos geležinkelių infrastruktūros klausimais. Sausumos kelių sistema. Bendroji Lietuvos kelių statistika. Europos transporto tinklo koridoriai. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-12-04
 • Ligoninių logistika

  Įvadas. Ligoninių logistikos ypatumai. Bendra ligoninių logistikos informacija. Dispečerinės paskirtis ir pertvarkymas. Ligoninių logistikos gerinimas. Ligoninių logistikos gerinimo pavyzdžiai perkant naujus automobilius. Privačios greitosios. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-05
 • Logistics and supply chain management procedures

  Darbas anglų kalba. Introduction. First statement. Supply-chain management. Logistics and supply chain management essential procedures. Requirements determination (what to buy). Acquisition (how to buy). Materials handling. Transportation - official supplies and equipment. Use of diplomatic pouch and mail. Asset management. Repairs. Disposal. Organizational buying decision stages. Identification of problematic issues and offered solutions to them. Buying center. Selling center. Practical view: PLC "Philip Morris Lithuania". Conclusions and recommendations.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-08
 • Logistics costs analysis based on China case

  Introduction. Summary of the case "The China syndrome". China logistics overview. Lithuania’s and China trading relations. Transportation costs. Transportation by water. Railway transportation. Transportation by air. Highway transportation. Conclusions.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2006-02-28
 • Logistika

  Logistikos terminai, logistikos veiklos tinklas, logistikos veiklos funkcijų įtaka produkto kainoms, logistinė produkto prigimtis, produkto gyvavimo ciklas, produktų abc analizė, charakteristikų poveikis logistikos išlaidoms, produktų pakavimas, produkto kainos nustatymas, incoterms, klientų aptarnavimas, klientų aptarnavimo patikrinimas, aptarnavimo standartų nustatymas, užsakymų tvarkymas, logistikos informacinės sistemos, transporto sprendimų priėmimas, nuosavo ir bendrojo naudojimo transporto palyginimas, pagrindinių transporto rūšių specifika, multimodalinių vežimų organizavimas, tarptautinių pervežimų organizavimas, vairuotojo darbo organizavimas, tir carnet, atsargos logistikoje, atsargų sandėliavimas, atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės modeliai, sandėlių veiklos planavimas ir techninė įranga.
  Transportas ir logistika, konspektas(26 puslapiai)
  2005-01-05
 • Logistika (10)

  Teorinė užduotis. Pateikite kelis logistikos sampratos apibrėžimus ir aprašykite logistikos vaidmenį organizacijoje. Logistikos vystymosi prielaidos. Apibūdinkite Medžiagų poreikio planavimo (MPP) koncepciją bei pateikite jos privalumus ir trūkumus. MPP pranašumai. MPP trūkumai. MPP II privalumai. Išvardinkite pagrindines atsargų kaupimo priežastis ir suklasifikuokite atsargas pagal jų buvimo vietą. Išvardinkite ir paanalizuokite pagrindinius kriterijus lemiančius sandėlio vietos pasirinkimą. Sandėlių panaudojimas tiekimo ir prekių paskirstymo operacijose. Sandėliavimo veiklos įvertinimas. Transporto rūšies pasirinkimo pagrindiniai kriterijai. Išvardinkite pagrindinius geležinkelių transporto privalumus ir trūkumus. Praktinės užduotys.
  Transportas ir logistika, namų darbas(19 puslapių)
  2006-02-22
 • Logistika (11)

  Sandėliavimas. Sąvokos išaiškinimas. Viešieji ir privatūs sandėliai. Kaip viskas vyksta. Organizavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-23
 • Logistika (12)

  Įvadas. Prekybos logistikos organizaciniai elementai, jų charakteristikos. Kasdienės paklausos prekės logistinė grandinė. Klientų aptarnavimo strategija. Klientų aptarnavimo standartai. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo problemos. Klientų aptarnavimo gerinimas. Klientų aptarnavimo patikrinimas. Išorinis. Vidinis. Klientų aptarnavimo sprendimų nustatymas. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-04-14
 • Logistika (13)

  Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Terminai. Raida. Logistikos veiklos rūšys pagal funkcijas. Logistikos pritaikymo sritys. Logistikos šakos. Logistikos koncepcija. Tikslai. Logistikos koncepcijai keliami reikalavimai. Logistikos tikslų santykiai. Planų rūšys. Logistikos paslaugos. Klientų aptarnavimo elementai. Užsakymų ciklas. Klientų aptarnavimas ir išsaugojimas. Logistikos kaštai. Kainų nustatymas. Terminai. Logistikos priemonės. Transporto vaidmuo logistikoje. Aprūpinimo logistika. Sandėlių logistika. Sandėlių rūšys. Gamybos logistika. Rinkodaros logistika. Logistikos įmonės.
  Transportas ir logistika, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-09
 • Logistika (14)

  Įvadas. Logistikos kaštai. Kaštų apskaita. Kaštų apskaitos uždaviniai. Kalkuliacija. Trumpalaikių rezultatų nustatymas ir jų patvirtinimas. Duomenų paruošimas įmonės sprendimams. Rodiklių pristatymas įvertinti. Kaštų apskaitos klasifikavimas. Kaštų apskaitos struktūra. Kaštų rūšių apskaita. Kaštų šaltinių apskaita. Gaminių kaštų apskaita. Kaštų skaičiavimo sistema. Kaštų kriterijai. Aprūpinimo kaštai. Įsigijimo kaštai. Gamybos kaštai. Sandėliavimo kaštai. Kaštų tikslai. Logistikos operacijos ir logistikos kaštai. Atsargų laikymo kaštai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(20 puslapių)
  2006-05-18
 • Logistika (15)

  Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Paskirstymo ir logistikos centrai.
  Transportas ir logistika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-06-08
 • Logistika (16)

  Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo informacinės sistemos integravimas. Paskirstymo ir logistikos centrai. Logistikos auditas. Optimizuotas atsargų valdymas.
  Transportas ir logistika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-06-09
Puslapyje rodyti po