Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika

Transportas ir logistika (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paskirstymo logistika

  Įvadas. Sudėtinės prekių paskirstymo logistikos dalys. Prekių paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų parinkimas. Sandėliai ir paskirstymo centrai paskirstymo logistikoje. Sandėliai paskirstymo procese. Paskirstymo centrai. Prekių paskirstymo ir transportavimo procesų derinimas. UAB "Vilniaus duona" logistikos sistema. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(12 puslapių)
  2010-11-03
 • Paskirstymo logistika: UAB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Paskirstymo logistika. Paskirstymo kanalas. Tiesioginis ir netiesioginis prekių paskirstymas. Paskirstymo kanalo pasirinkimas. Įmonės "Vilniaus duona" pristatymas. "Vilniaus duona" paskirstymo logistika. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-12-23
 • Pavilnių regioninio parko transporto sistemos analizė

  Įvadas. Pavilnių regioninio parko geografinė padėtis. Pavilnių parko gamtinės ir kultūrinės aplinkos analizė. Pavilnių parko rekreacinės zonos. Pavilnių parko gamtos paveldo objektai. Pavilnių parko kultūros paveldo objektai. Pavilnių parko infrastruktūra. Dirvožemis. Klimatinės sąlygos. Dirvožemis. Klimatas. Vilniaus miesto inžineriniai tinklai. Paviršinių vandenų nuleidimas ir paviršinio nuotėkio formavimasis. Lietaus nuotakynų tipai. Techninė apžiūrų (TA) sistema Lietuvoje. Istorinė Vilniaus miesto transporto apžvalga. Vilniaus miesto viešojo transporto analizė. Pavilnių regioninio parko gatvių tinklo analizė. Pažintinis–istorinis Pūčkorių takas. Automobilių stovėjimo aikštelės. Pavilnių regioninio parko gatvių tinklo infrastruktūra. Kelių tinklo infrastruktūros elementai . Išvados.
  Transportas ir logistika, analizė(31 puslapis)
  2007-04-19
 • Pavojingi kroviniai

  Sprogstamosios medžiagos. Vežimo sąlygos. Pakuotė. Pakuočių ženklinimas ir pavojaus ženklai. Tuščia pakuotė. Specialios nuostatos. Dujos. Pakuotės talpyklos. Užrašai ir pavojaus ženklai ant pakuočių. Įrašai transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Liepsnieji skysčiai. Pakuotės. Ženklinimas. Įrašas transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Degios kietos medžiagos. Tuščia pakuotė. Pakuotė. Ženklinimas ir pavojaus ženklai. Įrašai transporto dokumentuose. Savaime užsidegančios medžiagos. Pakavimas. Ženklinimas ir pavojaus ženklai. Įrašai transporto dokumentuose. Tuščia pakuotė. Medžiagos sąveikaudamos su H2O išsiskiriančios degiosios dujos. Pakavimas. Ženklinimas ir pavojaus ženklai. Įrašai transporto dokumentuose. Tuščia pakuotė. Oksiduojančios medžiagos. Organiniai peroksidai. Pakuotės. Ženklinimas. Įrašas transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Toksiškos medžiagos. Vežimo sąlygos. Infekcinės medžiagos. Pakuotės. Pakuočių ženklinimas. Pavojaus ženklai. Radioaktyvios medžiagos. Tuščia pakuotė. Koroziją sukeliančios medžiagos. Pakuotės. Įrašai transporto dokumente. Tuščia pakuotė. Kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai. Medžiagų sąrašas. Pakuotės. Ženklinimas. Įrašai transporto dokumentuose. Tuščia pakuotė.
  Transportas ir logistika, špera(15 puslapių)
  2006-11-21
 • Pavojingų krovinių transportavimas

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų medžiagų ir daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu LR. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu. Išvados. Priedas (Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės bendroji dalis).
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-09
 • Pavojingų krovinių vežimas

  Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pagrindiniai pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Kiti pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių pakavimas. Dokumentai. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu Lietuvos Respublikos (LR). Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu. Pavojingų krovinių vežimo kontrolė. Dalinė pavojingų krovinių vežimo kontrolė. Išsami pavojingų krovinių vežimo kontrolė. Įmonės veiklos kontrolė.
  Transportas ir logistika, namų darbas(19 puslapių)
  2008-03-20
 • Pavojingų krovinių vežimas kelių ir geležinkelių transportu

  Įvadas. Pavojingų krovinių vežimo Lietuvoje esamos padėties įvertinimas. Pavojingų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai. Esamos padėties analizė kelių transportu, vežant pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių vežimo analizė Lietuvos geležinkeliais. Pagrindiniai techniniai reikalavimai pavojingų krovinių vežimui kelių transportu (pagal ADR reikalavimus). Pagrindiniai techniniai reikalavimai pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais (pagal RID reikalavimus). Pavojingų krovinių vežimo reguliavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(22 puslapiai)
  2007-02-21
 • Pavojingų krovinių vežimo ypatumai

  Įvadas. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Jūrų transportas. Oro transportas. Vežimo dokumentai. Pavojingų krovinių vežimo ypatumai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-23
 • Pavojingų medžiagų vežimas

  Pavojingų medžiagų charakteristika. pavojingų medžiagų klasifikavimo principai. Pavojingų medžiagų identifikavimas. Pavojingos medžiagos vežimo technologinis procesas. Pavojingų medžiagų pakavimo sistemos. Pakavimo sistemų rūšys. Bendri pakavimo reikalavimai. Specialūs konstrukcijos reikalavimai. Pakavimo sistemos parinkimas nagrinėjamai pavojingai medžiagai. Riedmenų tipo parinkimas, aprūpinimas reikalinga įranga, ženklinimas. Dokumentacija. Pavojingo krovinio transporto dokumentas. Raštiškos instrukcijos. Pavojingų krovinių pakrovimo, iškrovimo procedūros. Bendrieji reikalavimai. Pavojingo krovinio tvarkymas, tvirtinimas transporto priemonėje, valymas po iškrovimo ir kitos atsargumo priemonės. Ekipažo pasirengimas pavojingo krovinio vežimo procesui. Įstatymais numatyti reikalavimai. Ekipažo mokymo struktūra ir programos bei mokymo patvirtinimas. Pavojingos medžiagos vežimo proceso kontrolė. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2007-04-27
 • Pavojingų prekių sandėliavimo ypatumai

  Įvadas. Pavojingų prekių sandėliavimas. Cheminių medžiagų ir preparatų laikymo ypatumai. Cheminių medžiagų ir preparatų iškrovimas iš transporto ir įkrovimas į sandėlį. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-15
 • Pažintinės praktikos ataskaita: logistikos ir transporto paslaugos UAB "Magnus Logistics"

  Įvadas. Pažintinės praktikos darbo programa. Bendra įmonės charakteristika. UAB "Magnus Logistics" teikiamos paslaugos. Įmonės valdymo sistema. Pardavimo skyrių sudaro. Verslo plėtros skyrių sudaro. Marketingo analizė. Veiklos planavimas ir organizavimas. Informacinės sistemos įmonėje. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. Dokumentų pateikimas notarui. Finansiniai rodikliai. Finansinės apskaitos svarba įmonėje. Finansinė apskaita įmonėje Magnus logistics. Įmonės eksploataciniai rodikliai. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2009-11-25
 • Pažintinės praktikos ataskaita: logistikos paslaugos UAB "Agros"

  Įvadas. UAB "Agros" veikla. UAB "Agros" darbuotojai. UAB "Agros" automobilių eksploatavimo duomenys. UAB "Agros" vežamų krovinių nomenklatūra. UAB "Agros" vežimų organizavimas tarptautiniais maršrutais. Sąskaita–faktūra. Vežimo važtaraštis. Vežimo važtaraštis CMR. TIR knygelė. Kelionės leidimas. Licencija. Licencijos kortelė. Draudimo sutartis. Draudimo liudijimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Pervežimo kontraktas, jo formos ir ypatumai

  Kontraktas. Kontraktu rūšis. Kontrakto dalis. Kontrakto sudarymas. Kontrakto struktūra ir turinis. Pervežimo jūra sutarties rūšis. Reisinis čarteris. INCOTERM sąlygos. Išvada.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2005-11-25
 • Pervežimo procesas ir INCOTERMS sąlygos

  Įvadas. Transporto rūšies parinkimas. Automobilių transportas. Geležinkelio transportas. Vidaus vandens keliai. Jūrų transportas. Oro transportas. Krovimo darbų organizavimas. Techninės priemonės krovinių masei matuoti. Krovinių saugos vežant užtikrinimas. Priežastys ir reiškiniai, dėl kurių prarandami kroviniai vežant. Priemonės, padedančios išvengti nuostolių vežant krovinius. INCOTERMS sąlygos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(20 puslapių)
  2008-01-17
 • Pirkimų logistika

  Įvadas. Tiekėjo parinkimas. Santykiai su tiekėjais. Įmonių aprūpinimo šaltinių rūšys. Pirkimų sąnaudų valdymas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-01
 • Pirmieji skraidymo aparatų projektai ir modeliai nuo seniausiųjų laikų iki XIX amžiaus

  Įvadas. Senovės Indijos oreivystės priešaušris. Vimanų vibruojantieji degalai. Pirmųjų raketų pasaulyje užuomazgos. Leonardo da Vinci. Kazimieras Semenavičius. Broliai Mongolfjė. Pirmieji oro baliono keleiviai. Emanuelis Jonas Aleksandras Griškevičius.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-14
 • Plastikinių langų gabenimo technologinio proceso sudarymas

  Logistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – sudaryti plastikinių langų technologinį procesą. Logistika firmos veikloje. Logistinė produkto prigimtis. Užsakymo priėmimas ir informacinis aprūpinimas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšių charakterizavimas. Transporto priemonės parinkimo pagrindiniai kriterijai. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Transportavimo sprendimų strategijos. Krovinio siuntėjo perspektyvos. Technologinė dalis. Plastikinių langų gabenimo technologinio proceso sudarymas. Technologinio proceso organizavimas. Produkto charakteristika. Užsakymo ciklo sudarymas. Transporto paslaugų charakterizavimas. Transportavimo sprendimas: automobilio parinkimas. Maršruto sudarymas. Dokumentai maršrutui. Sandėliavimo sistemos sudarymas. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-10-13
 • Plastikinių langų sandėliavimo sistemos sukūrimas

  Sandėlių logistikos praktinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas - sukurti sandėliavimo sistemą. Plastikinių langų ir jų ruošinių charakteristika. Produkto markiravimas. Produkto pakavimas. Atsargų klasifikacija. Sandėlių rūšys. Sandėlių tipai. Sandėlių vietą ir dydį įtakojantys faktoriai. Sandėlio išplanavimas. Sandėlio naudojimo būdas. Įrenginiai ir įrengimai naudojami sandėlyje. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-10-13
 • Portaliniai krautuvai "KALMAR"

  Krovimo sistemos, naudojamos konteinerių terminaluose. Sistema su portaliniais krautuvais (Matson sistema). Portaliniai krautuvai "Kalmar". Krautuvų techninės charakteristikos.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Praktikos ataskaita: krovinių pervežimas UAB "MTL Group"

  Įvadas. Bendroji dalis. Pirmieji įspūdžiai apie įmonę. Ką įmonėje veikiau praktikos metu. Transporto priemonės parinkimas. Kroviniai. Tara ir krovinių markiravimas. Krovinių vežimų apimtis. Racionalaus maršruto parinkimas. Ekspeditorius. Praktikos įvertinimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-09-17
Puslapyje rodyti po