Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika

Transportas ir logistika (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Logistinės sistemos. Logistikos organizavimas įmonėje

  Trumpa logistikos vadybos istorinės raidos samprata. Logistikos apibrėžimai. Logistinės sistemos. Logistikos samprata. Pagrindinis logistinių sistemų supratimas. Sisteminis traktavimas logistikoje. Logistinių sistemų analizė. Logistinės sistemos analizės etapai. Sisteminės analizės metodai. Pagrindiniai logistikos principai. Pagrindiniai reikalavimai logistinių sistemų formavimui.
  Transportas ir logistika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-30
 • Logistinio aprūpinimo transportavimo plėtra įmonėje: krovinių gabenimas

  "X" įmonės transportavimo logistinio aprūpinimo plėtra. Logistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti X įmonės logistinio aprūpinimo transportavimo plėtrą. "X" įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Logistinio aprūpinimo transportavimas. Transportavimas. Krovinių gabenimas multimodaliniu būdu. Vežimo schemos. Tarptautinės logistikos kanalai. Transportavimo grandinės, maršrutai ir pervežimų schemos. Vienanarės transporto grandinės. Krovinio EUR padėklai srautai transporto grandinėse. Praktinis transportavimo maršruto sudarymas. Transporto grandinių sudarymas. Transporto grandinė kelių transportu. Transporto grandinė multimodaliniu būdu. Lyginamoji transporto grandinių analizė. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-10-13
 • Logistinis bendradarbiavimas

  Logistinio bendradarbiavimo paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjo pasirinkimas. Logistikos paslaugų teikėjų vertinimo kriterijai. Strateginės logistinio bendradarbiavimo galimybės. Logistinių paslaugų plėtojimo galimybės. Logistinių paslaugų plėtojimo galimybės Lietuvoje.
  Transportas ir logistika, konspektas(18 puslapių)
  2006-01-16
 • Logistinių įgūdžių lavinimo praktika AB "Baltijos" laivų statykloje

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę veiklą, formuojant praktinius įgūdžius planuoti, organizuoti ir kontroliuoti produkto logistinius procesus užtikrinant kokybę. Išanalizuoti logistikos veiksnius įmonėse. AB "Baltijos" laivų statyklos veiklos apžvalga. AB "Baltijos" lavų statyklos logistinės veiklos ypatumai verslo aplinkoje. Makroekonominių ir mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai AB "Baltijos" laivų statykloje. Makroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Mikroekonominių veiksnių įtaka logistinei veiklai. Logistikos svarba ir vaidmuo AB "Baltijos" laivų statyklos verslo sistemoje. AB "Baltijos" laivų statyklos steigimo tvarką reglamentuojantys dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinę verslo veiklą reglamentuojantys įstatymai ir norminiai dokumentai. AB "Baltijos" laivų statyklos logistiniai veiklos aspektai, logistinių paslaugų klasifikacija. AB "Baltijos" laivų statyklos logistinės veiklos valdymo apsektai. Materialinio techninio aprūpinimo ir logistikos skyriuje taikomi sprendimo priėmimo būdai. Logistinio materialiųjų srautų judėjimo optimizavimo ypatumai. Darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir aplinkos saugos reikalavimai. Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė veiklai. Esminiai bendravimo proceso veiksniai, įtakojantys jo efektyvumą. AB "Baltijos" laivų statyklos atliekamos logistinės funkcijos. AB "BALTIJOS" laivų statyklos informacinių sistemų įvertinimas. Užsakymų sugrupavimas pagal užsakymų vykdymo sistemas. AB "Baltijos" laivų statyklos tiekimo ir paskirstymo sistemos. AB "Baltijos" laivų statykloje taikomos kokybės užtikrino priemonės. Logistinio produkto paruošimas transportavimui ir pats transportavimas. Darbai, vykdomi terminaluose ir sandėliuose. Logistinio produkto išsiuntimo dokumentacija. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(25 puslapiai)
  2011-06-29
 • Logisto reikšmė įmonėje

  Įvadas. Darbo tikslas: nustatyti, ar reikalingas logistas įmonėje. Logistikos sąvoka ir atsiradimas. Logistikos reikšmė versle. Logistikos specialisto veikla įmonėje ir jos perspektyvos. Reikalavimai logistikos specialistams. Teigiami ir neigiami elementai analizuojant logisto darbą. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-25
 • Marketingo logistika

  Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, uždaviniai. Marketingo logistikos funkcijos, strategija, tikslai ir uždaviniai. Marketingo logistikos valdymas. Trumpa UAB "Agava" apžvalga. Marketingo logistiką įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Marketingo logistika įmonėje: interneto tiekimas AB "TEO LT"

  Įvadas. Aptarnavimo sistemos struktūra. Kokybiška prekė/paslauga. Tinkamu laiku. Tinkamoje vietoje. Klientui prieinama forma. Dokumentų judėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2008-06-10
 • Masinio aptarnavimo uždavinio – ribotas plotas - sprendimas

  Kursinio darbo tikslas – suformuluoti ir išspręsti tipinės masinio aptarnavimo sistemų riboto ploto uždavinį. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Uždavinio verbalinis modelis. Uždavinio matematinis modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Rezultatų analizė. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-03-22
 • Materialinės atsakomybės logistikoje problemos

  Įvadas. Mokėjimai. Mokėjimų priemonės. Mokėjimų rūšys ir atsiskaitymų formos. Materialiniai srautai. Materialiniai srautai gamybinėse operacijose. Materialiniai srautai negamybinėse operacijose. Mokėjimų sutrikimai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-20
 • Medienos krovinių paruošimas ir gabenimas

  Įvadas. Medienos kroviniai ir jų vežimo nuostatos. Brangių medienos rūšių gabenimas. Laivo paruošimas kroviniui priimti. Balastiniai tankai ir balastinio vandens priėmimas. Laivo bunkeravimas. Krovininių patalpų paruošimas. Krovininių įrenginių paruošimas. Medienos pakrovimas laivo triumuose. Pakrovimas ir gabenimas miško krovinių ant denio. Gabenimas paketuose. Popieriaus pervežimas. Tropinio miško gaminių gabenimas. Celiuliozės gabenimas.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-29
 • Medžiagų atsargų planavimas ir valdymas

  Įvadas. Atsargos logistikoje. Gamybinės atsargos. Medžiagų poreikio normavimas. Medžiagų – atsargų planavimas. Medžiagų – atsargų valdymas. Atsargų valdymo efektyvumo įvertinimas. Atsargų įtaka klientų aptarnavimo kokybei. Atsargų įtaka kompanijos pelningumui. Atsargų valdymo sistemos. Atsargų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Medžiagų srautų valdymas

  Įvadas. Medžiagų valdymo uždaviniai, funkcijos ir tikslai. Medžiagų valdymo sritis. Visuminės kokybės vadyba TQM. Medžiagų srautų administravimas ir kontrolė. Šiuolaikinės medžiagų valdymo sistemos. Gamybos planavimas. Tiekėjo darbo planavimas. Vieta, kur įsikūrę tiekėjai. Logistikos ir gamybos sąsajos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-04-20
 • Medžiagų valdymas

  Įvadas. Medžiagų valdymo apibūdinimas. Medžiagų valdymo uždaviniai ir tikslai. Medžiagų valdymo administravimas ir kontrolė. Tikslinės kokybės valdymas. Visuminės kokybės valdymas. Atvirkštinė logistika. Medžiagų poreikio planavimo sistemos. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Medžiagų-atsargų planavimas ir valdymas

  Įvadas. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Tiekimo atsargos. Pirkimo ekonomija. Transportavimo nuolaidos. Patikimumo fondas. Išankstinis pirkimas. Sezoninės atsargos. Tiekimo šaltinių išsaugojimas. Paskirstymo atsargos. Transportavimo ekonomija. Gamybos ekonomija. Sezoninis poreikis. Klientų aptarnavimo gerinimas. Pastovus darbuotojų užimtumas. Atsargų kiekio planavimas ir atsargų kontrolės modeliai. Atsargų kontrolės modelio parinkimas. Fiksuoto kiekio modelis. Fiksuoto intervalo modelis. Patikimumo atsargos. Atsargų sandėliavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-03
 • Miestų gatvių tinklas

  Gatvių tinklas. Miesto planavimas. Pagrindinės tinkamo eismo organizavimo sąlygos. Priemonės eismui gerinti. Darbų organizavimo ypatumai, tiesiant gatves ir kelius. Gatvių tiesybos techninio progreso pagrindinės kryptys. Ekonominiai efektyvumo rodikliai. Moksliniai tyrimai miestų gatvių ir kelių tiesybos srityje kaip Europos šalyse taip ir Lietuvoje atliekami žemiau išvardintomis kryptimis. Miestų gatvių tiesimo kompleksinė mechanizacija ir automatizacija. Paprasčiausi automatiniai įrenginiai yra. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Mašinų darbo rodikliai. Mašinos našumas. Laikini kelių įrengimai. Gatvių teisimo darbų eilė. Teritorijų nusausinimas. Eismo reguliavimas priemonių įrengimas. Teritorijos nusausinimas. Vandens pralaidos. Gruntų paskleidimas ir sutankinimas užpilant pralaidas. Šaligatvių drenažas. Saugos salelių ir požeminių perėjų įrengimas.
  Transportas ir logistika, špera(9 puslapiai)
  2008-05-06
 • Mokomosios praktikos ataskaita: krovinių paieška ir gabenimo organizavimas UAB "VAL"

  Įvadas. Finansiniai rodikliai. Absoliutieji finansiniai rodikliai. Santykiniai finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Vadyba. Direktorius. Du vadybininkai. Vyr. Buhalterė. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2011-05-08
 • Muitinės dokumentai

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kokie dokumentai naudojami muitinės procedūrų metu. Transportuotojo ir muitinės sąveika. Muitinės procedūros. Muitinės dokumentai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-28
 • Muitinės funkcijos ir procedūros

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti kokios yra muitinės funkcijos ir procedūros. Darbo uždaviniai. Muitinė savo veiklą grindžia. Muitinės funkcijos. Muitinės procedūros. Išleidimas laisvai cirkuliuoti. Muitinis tranzitas. Muitinis sandėliavimas. Laikinasis įvežimas perdirbti. Muitinės prižiūrimas perdirbimas. Laikinasis įvežimas. Laikinasis išvežimas perdirbti. Laikinasis išvežimas. Negrąžinamas eksportas. Išvados. Nuotraukos (11).
  Transportas ir logistika, pristatymas(27 skaidrės)
  2008-11-24
 • Muitinės įstatymo ir jo papildymų įtaka Lietuvos tarptautinei logistikai

  Įvadas. Dokumento atsiradimo istorija. Dokumento tikslai ir uždaviniai. Dokumente iškelti pagrindiniai klausimai bei jų sprendimo būdai. Dokumento trūkumai ir pakeitimai bei papildymai. Dokumento veikimo pasekmės tarptautinei logistikai. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-06-14
 • Multimodal Transport

  Darbas anglų kalba. Introduction. What is multimodal transport. Common definitions of international conventions. Multimodal transport operators – recourse actions. Limitations on the MTO successully pursuing recourse action. Time and financial limitation imposed by the conventions. Practical consideration. Review of United Nation Concention on international multimodal transport of goods. Basis of liability of MTO in United Nation Concention. Limitation of liability for MTO in United Nation Convention. Liability of the consignoor in United Nation Concention. Relationship with the other convention. Final clauses. International multimodal transportation. Conventions that are applied in the network system. UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents. Limitation of liability of the multimodal transport operator. Liability of the consignor. The liability of the multimodal carrier. Documentation. Example of multimodal transport "Viking". What is it? Conclusion.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-16
Puslapyje rodyti po