Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika>Transporto ir logistikos referatai

Transporto ir logistikos referatai (252 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais

  Įvadas. Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pagrindiniai pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Kiti pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių pakavimas 8 Dokumentai. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu LR. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2011-12-12
 • Gamybos elementų taikymas logistikos procese

  Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas bei automatizavimas. Gamybos operacijos. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos fazės. Gamybos tipai. Gamybos lygiai. Darbo pasidalijimas. Gamybos planavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(14 puslapių)
  2007-05-24
 • Gamybos logistika

  Įvadas. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos įtaka. Produkto plėtra. Produkto struktūra. Gamybos principai. Cechų gamyba. Srautinė gamyba. Gamyba statybos aikštelėje. Grupinė gamyba. Gamybos partijos gaminių kiekis. Gamybos segmentavimas. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Gamybos planavimas ir valdymas. Organizavimo koncepcija. Gamybos strategija. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso lankstumas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Geležinkelio transportas

  Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelio transportas ir išskirtiniai jo bruožai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Geležinkelio transportavimo kai kurių trūkumų pašalinimas. Veiksniai, turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Gabenamų krovinių įpakavimas. TINA tinklas. Kai kurie pagrindiniai faktai apie geležinkelio transportavimą, kanalus. SSGG (SWOT) analizė ir tikslai. Svarbiausios priemonės ir laukiami jų rezultatai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-14
 • Geležinkelio transporto krovinių gabenimo paslaugų vertinimas

  Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelio transportas ir išskirtiniai jo bruožai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Šiuo metu į geležinkelio sistemą įeina šios sritys. Geležinkelio transportavimo kai kurių trūkumų pašalinimas. Veiksniai, turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Gabenamų krovinių įpakavimas. TINA tinklas. Kai kurie pagrindinai faktai apie geležinkelio transportavimą, kanalus. SSGG (SWOT) analizė ir tikslai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Geležinkelių transporto pagrindiniai ilgalaikės plėtotės tikslai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-17
 • Geležinkelių transportas

  Geležinkelio istorija. Lietuvos geležinkelių istorija. Lietuvos geležinkeliai kaizerinės okupacijos metais. Nepriklausomos Lietuvos geležinkeliai, jų veikla iki 1940 m. Lietuvos geležinkeliai antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir hitlerinės Vokietijos okupacijos metais. Pokario atstatymo darbai. Lietuvos geležinkeliai tarybiniais metais. Lietuvos geležinkeliai nepriklausomybę atkūrus. Pasaulinė geležinkelių istorijos svarbiausi faktai ir datos. Pasaulinė geležinkelių istorija. Geležinkeliai dabar. Greičiausios geležinkelio linijos.
  Transportas ir logistika, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-27
 • Geležinkelių transporto keliai ir terminalai

  Geležinkelių transporto keliai. Bėgių kelio elementai ir jų charakteristikos. Geležinkelio gabaritai. Lokomotyvų ir vagonų depai. Trasavimas. Skiriamieji punktai. Skiriamųjų punktų kelių tinklas. Stoties darbų technologija. Geležinkelių transporto terminalai. Skirstymo stočių paskirtis, veiklos technologija, naudojama įranga. Pagrindinių Lietuvos skirstymo stočių analizė. Išvados. Priedas (1).
  Transportas ir logistika, referatas(19 puslapių)
  2006-10-30
 • Geležinkelių transporto problemos

  Įvadas. Skirtingų transporto rūšių sąveikos gerinimas. Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus plėtra. Geležinkelio transporto problemos ir jų sprendimo būdai. Geležinkelio liberalizavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-31
 • Įmonės logistika: UAB "Palink" parduotuvė IKI Nr. 294

  Mūsų IKI. UAB "Palink". Įmonės logistika. Žaliavų, prekių užpirkimas. Inventorizacija. Transportavimas. Sandėliavimas. Kompiuterinė programa "Rivilė". Gamyba. Realizacija. Priedas (1).
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Įmonės logistikos sistemų analizė: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Prekybos logistika. Logistiniai srautai ir operacijos. Užsakymų įvykdymas. Užsakymų vykdymo reikalavimai. Siuntų vežimo užsakymo reikalavimai. Prekybos tinklo koncepcija. UAB "Samsonas" skerdykla. Europietiška ir moderni įmonė. Tik kokybiškos žaliavos. Tiekimo užtikrinimas. Sandėliavimo sistema logistinėje grandinėje. Vidinės logistikos operacijos sandėliuose. Pervežimų paslaugos. Nuomos galimybės. Importo-eksporto terminalas. Didmeninė prekyba. Sandėliavimo galimybės. Logistikos paslaugos. Muitinės paslaugos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-24
 • Įmonės organizavimo logistika

  Organizavimo pagrindai. Sąvokos. Organizavimo formos. Sektoriaus organizavimas. Funkcijų organizavimas. Objekto organizavimas. Matricos organizavimas. Tenzorinis organizavimas. Logistikos ryšys su organizavimu. Logistikos užduočių išskaidymo pavojus. Organizavimo formų įvertinimo veiksniai. Logistikos įtraukimo į įmonės organizavimą priemonės.
  Transportas ir logistika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-25
 • Incoterms

  Pilnas Incoterms'u apžvelgimas. Įvadas. Taisyklių paskirtis. Kodėl prireikė naujų taisyklių? Nauji transportavimo būdai. Naujas tarptautinių prekybos terminų pateikimo metodas. Uosto papročiai ir prekybos tradicijos. Pirkėjo teisė pasirinkti. Muitinės leidimas. Pakavimas. Prekių patikrinimas. Franko transportuotojas… punkto pavadinimas (FCA). "C" grupės terminai (CFR, CIF, CPT, CIP). "Taisyklės" ir transportavimo kontraktas. Sąlyga "Laivo denyje" pagal terminus FOB, CFR ir CIF. "D" grupės terminai (DAF, DES, DEQ, DDU ir DDP). Konosamentas ir EDI pranešimai. Neperduodamieji transporto dokumentai, pakeičiantys konosamentus. Teisė duoti nurodymus transportuotojui. Su prekėmis susijusios rizikos ir kaštų perėjimas. ICC Arbitražas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2004-03-12
 • INCOTERMS 2000

  INCOTERMS 2000 sąlygų paskirtis. Prekių pristatymo sąlygos ir jų charakteristikos. E grupės prekių pristatymo sąlygos. F grupės prekių pristatymo sąlygos. C grupės prekių pristatymo sąlygos. D grupės prekių pristatymo sąlygos. Veiksniai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, nustatant pristatymo sąlygas. Uosto papročiai ir prekybos tradicijos. Pirkėjo teisė pasirinkti. Pakavimas. Prekių patikrinimas. Teisė duoti nurodymus transportuotojui. Su prekėmis susijusios rizikos ir kaštų perėjimas. Pervežimo dokumentai. Muitinės leidimas. "Taisyklės" ir transportavimo kontraktas. Konosamentas ir EDI pranešimai. Neperduodamieji transporto dokumentai, pakeičiantys konosamentus.
  Transportas ir logistika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-14
 • Informacinė logistika

  Įvadas. Informacinė logistika. Integruota logistikos informacinė sistema (LIS). Informacinės sistemos planavimas. LIS (Logistikos informacinės sistema) poveikis užsakymo vykdymo laikui. Strateginė logistikos informacinė sistema. Logistikos informacinės sistemos struktūros. Logistikos informacinės sistemos kokybės reikalavimai. Išvados
  Transportas ir logistika, referatas(17 puslapių)
  2009-10-12
 • Inovacijos logistikoje

  Įvadas. Inovacijos ir jų klasifikavimas. Kūrybos procesas. Logistikos centrų sąvoka ir analizė. Logistikos centrų paskirtis. Logistikos centrų funkcijos. Logistikos centrų rūšys. Pagrindiniai logistikos centro elementai. Logistikos centro koncepcijos ir vietos parinkimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Inovacijos logistikoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti pasiūlymus kaip inovatyviai vystyti logistiką. Logistikos ir inovacijų esmė. Logistikos samprata ir tikslai. Logistikos svarba organizacijoje. Inovacijų reikšmė. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2010-05-27
 • Išoriniai veiksniai, lemiantys transporto rūšių sąveikos efektyvumą

  Įvadas. Geografiniai ir gamtiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės fiskalinė politika. Juridiniai ir politiniai veiksniai. Susisiekimo ministerija. Transporto komitetas. Muitinė – organizuojant tarptautinius vežimus. Tarptautinė prekybos politika. Eismo saugumas. Technologiniai veiksniai. Kainodaros ir tarifų politikos veiksniai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(21 puslapis)
  2007-09-19
 • Jūrų laivai ir krovinių pervežimai

  Įvadas. Krovinių tipai. Jūrų transporto charakteristika. Laivų charakteristikos. Laivų tipai. Pervežimų organizavimas. Laivų nuosavybė pagal šalis. Klaipėdos uostas.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-09-27
 • Jūrų transporto samprata

  Įvadas. Transporto laivų klasifikacija. Laivų tipai. Laivų transportinės savybės. Laivo teorija. Plūdrumas. Stovumas. Neskęstomumas. Supimasis. Valdomumas. Eigumas. Stabdymas. Jūrų transporto teisiniai aktai. Laivo tinkamumas plaukioti. Laivų projektavimo, statybos ir įrengimo reikalavimai. Laivų registravimas. Pirminė laivo apžiūra. Laivo dokumentai. Laivų kontrolė. Saugus laivo pakrovimas ir iškrovimas. Saugus laivo pakrovimas ir iškrovimas. Laivo įrenginiai. Laivų avarijų tyrimo tikslas ir tvarka. Pranešimas apie laivo avariją. Atsakomybė už saugios laivybos reikalavimų nevykdymą. Išvada.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-28
 • Jūrų transporto valdymas

  Įvadas. Transporto sistemos ir ryšis tarp jų. Tarptautinė jūrų organizacija (IMO). STCW-78/95 konvencija. Laivų registravimas, MSA taisyklės. Laivų registravimas, laivo registravimo paraiškos forma. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(30 puslapių)
  2006-05-15
Puslapyje rodyti po