Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika>Transporto ir logistikos konspektai

Transporto ir logistikos konspektai (51 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė logistika (6)

  Tarptautinės logistikos atsiradimą sąlygojantys veiksniai, jos uždavinių ypatumai. Tarptautinės logistikos veiklos ir kaštų tikslai. Tarptautinės logistikos strategijos: proceso, rinkos ir kanalo. Tarptautinės logistikos paslaugos, jų klasifikavimas pagal logistikos ir funkcines sritis. Logistikos paslaugų tiekėjai. Tarptautinė aprūpinimo logistika, jos tikslai ir probleminės sritys, tiekėjų parinkimas, medžiagų ir informacijos srauto sistemos. Tarptautinė paskirstymo logistika, jos tikslai ir uždaviniai. Centralizuotas ir decentralizuotas prekių paskirstymas, pagrindiniai prekių pristatymo rodikliai, pristatymo laikas, patikimumas ir lankstumas. Atskirų transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Kotlero matrica. Transporto priemonių parinkimą sąlygojantys veiksniai. Kombinuotieji vežimai. Multimodaliniai ir intermodaliniai krovinių vežimai, jų privalumai. Pagrindinės krovinių gabenimo kelių transportu teisinės normos ir dokumentai. Tarptautinio krovinių vežimo keliais CMR konvencija. CMR važtaraštis, jo santykis su sutartimis. Krovinių gabenimo automobiliais su TIR knygelėmis. Pagrindinės krovinių gabenimo geležinkelio transporto teisinės normos ir dokumentai. Konteinerių naudojimas krovinių gabenimams. Krovinių ir konteinerių terminalai. Tarptautiniai krovinių gabenimai jūrų transportu: linijiniai ir čarteriniai krovinių gabenimai, laivininkystės agentai krovinių gabenime. Tarptautinė informacinė logistika: Tarptautinio transporto informacinės sistemos,palydovinės komunikacijos, konteinerių, padėklų komunikacijų ir informacijos. Elektroninės duomenų apdorojimo sistemos. Aprūpinimo ir paskirstymo sandėliai logistikoje ir jų funkcijos. Sandėlių išdėstymas,sandėlių našumo rodikliai. Logistikos centrai. Pagrindiniai LC elementai, jų veiklos organizavimas ir valdymas.
  Transportas ir logistika, konspektas(9 puslapiai)
  2010-06-19
 • Tarptautinė prekyba ir pervežimai

  Tarptautinės konvencijos. Muitinių charakteristika. Europos Sąjungos muitinės kodeksas. Sandorio vertės nustatymo pavyzdys.
  Transportas ir logistika, konspektas(11 puslapių)
  2008-06-19
 • Transportavimas (3)

  Transportavimo sprendimų strategija. Žinybinis transportas. Privalumai. Trūkumai. Automobilių parinkimas. Tarptautinių vežimų kelių transportu organizavimas. Transportavimo auditas. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėlių tipai. Bendrojo naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Bendrojo naudojimo sandėlių privalumai. Privačių sandėlių privalumai ir trūkumai. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Strateginiai sandėliavimo sprendimai.
  Transportas ir logistika, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Transporto geografija (5)

  Transporto geografijos esmė. Transporto, kaip transporto geografijos elemento, samprata. Pasaulio šalių transporto sistema ir jos vystymosi tendencijos. Transporto vystymosi tendencijos. Tarptautinės transporto organizacijos. Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija. Transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Transportavimo rūšių palyginimas. Bendra vežimų koncepcija. Bendros krovinių vežimo išlaidos. Transporto rūšių įvertinimas pasaulyje. Transporto geografijos funkciniai komponentai. Transporto geografijos fiziniai komponentai. Terminalai. Terminalo struktūros principinė schema. Techninių terminalo priemonių klasifikacija. Kroviniai ir jų srautai Krovinių klasifikavimas. Kroviniai ir jų srautai. Krovinių klasifikavimas. Krovinių saugojimas sandėliuose.
  Transportas ir logistika, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-05
 • Transporto priemonės (2)

  Svarbiausieji su transportu susiję apibrėžimai. Kada užpatentuotas pirmasis automobilis pasaulyje? Oto nuopelnai automobilizmo vystymuisi. Kada išrastas kibirkštinio uždegimo (benzininis) variklis? Kada išrastas slėginio uždegimo (dyzelinis) variklis? Kas įkūrė "Ford Motor" kompaniją ir kuo ji išgarsėjo? Automobilių klasifikacija pagal kategorijas. Lengvųjų automobilių klasifikacija pagal kėbulo tipą. Krovininių automobilių klasifikacija. Automobilių pagrindinės techninės sąvokos. Vidaus degimo variklio konstrukcija, pagrindinės sudedamosios dalys. Kibirkštinio uždegimo (benzininio) variklio veikimo principas. Slėginio uždegimo (dyzelinio) variklio veikimo principas. Pagrindiniai vidaus degimo variklio parametrai (su formulėmis). Sankabos funkcijos. Pavarų dėžės funkcijos. Lengvųjų automobilių komponuotė (variklio, transmisijos išdėstymas kėbule). Hibridinis automobilis. Veikimo principas. Hibridinių pavarų tipai. Kelių transporto priemonių saugaus eismo situacija Lietuvoje. Miesto transporto rūšys. Kokia miesto transporto rūšis ekonominiu požiūriu tinkamiausia didžiuosiuose Lietuvos miestuose? Pagrįskite savo atsakymą. Autobusų klasifikacija. Šiuolaikinis autotramvajus. Veikimas, privalumai. Garvežio veikimo principas. Pagrindinės geležinkelio sąvokos. Koks skirtumas tarp garvežio ir šilumvežio jėgos perdavimo mechanizmo? Šilumvežių jėgos perdavimo į ratus būdai. Aširačių sandara. Aširačių rato forma. Kokiu būdu traukinys daro posūkį? Pagrindinis lokomotyvo traukos dėsnis (paaiškinti plačiau). Kodėl laivas pagamintas iš sunkesnių už vandenį medžiagų neskęsta vandenyje? Laivų tipai. Laivo charakteristikos. Kas yra laivo diferentas ir krenas? Laivo projekcijų plokštumos. Laivo inercinės charakteristikos. Aviacijos paskirtis, klasifikacija. Kas pirmasis sukonstravo lėktuvą ir kada juo pakilo į orą? Kada S. Darius ir S. Girėnas perskrido Atlantą? Kas pirmasis apskrido pasaulį? Kas pirmasis perskrido per Lamančą? Žymiausieji 1910-1940 m.m. lėktuvų konstruktoriai Lietuvoje. Jėgos veikiančios skrendantį lėktuvą. Lėktuvų pagrindinės konstrukcinės dalys. Aviacinių variklių klasifikacija. Sraigtasparnių pagrindinės konstrukcinės dalys.
  Transportas ir logistika, konspektas(15 puslapių)
  2007-11-29
 • Transporto priemonės (3)

  Lengvųjų automobilių klasifikacija. Krovininių automobilių klasifikacija. Autobusų klasifikacija. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodavimas. Vidaus degimo variklio konstrukcija, pagrindinės sudedamosios dalys. Kibirkštinio uždegimo (benzininio) variklio veikimo principas. Slėginio uždegimo (dyzelinio) variklio veikimo principas. Automobilio transmisija. Sankabos veikimas ir funkcijos. Automobilio transmisija. Pavarų dėžės veikimas ir funkcijos. Lengvųjų automobilių komponuotė (variklio, transmisijos išdėstymas kėbule). Privalumai, trūkumai. Automobilio su hibridine pavara schemos ir veikimo principas. Vidaus degimo variklių poveikis aplinkai. Geležinkelio transportas. Šilumvežio su elektromechanine pavara sandara ir veikimas. Šilumvežio su hidromechanine pavara sandara ir veikimas. Elektrovežio sandara. Aširačio sandara. Aširačio rato forma. Pagrindinis lokomotyvo traukos dėsnis. Laivų klasifikacija. Laivo charakteristikos. Laivo inercinės charakteristikos. Aviacijos paskirtis, klasifikacija. Jėgos veikiančios skrendantį lėktuvą, keliamosios jėgos susidarymas. Lėktuvų pagrindinės konstrukcinės dalys. Aviacinių reaktyvinių variklių tipai ir veikimas. Sraigtasparnių tipai. Sraigtasparnių pagrindinės konstrukcinės dalys. Aerodromai.
  Transportas ir logistika, konspektas(26 puslapiai)
  2008-11-13
 • Transporto sistemos veikla

  Transporto sistemos veiklos aplinka. Pasaulinės transporto organizacijos ir jų politika. Europos Transporto Ministrų Konferencija. ECMT tikslai. JT Ekonominė komisija Europai. Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija. Tarptautinė autokelių federacija. Tarptautinė automobilių federacija. Tarptautinė kelių transporto sąjunga. Tarptautinė švyturių tarnybų asociacija. Tarptautinė uostų ir prieplaukų asociacija. Tarptautinė jūrų organizacija. Baltijos ir tarptautinė jūrų taryba. Tarptautinė geležinkelių sąjunga. Tarptautinė geležinkelių kongresų asociacija (AICCF). Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Tarptautinė oro transporto asociacija. Europos aviakompanijų asociacija. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Sąjungos (ES) transporto sektoriaus plėtros gairės (White book 2001: time to decide). Atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) turimas galias, ekonominiu požiūriu galimi 3 problemos sprendimo būdai.. Pagrindinės priemonės. Geležinkelio atgaivinimas. Kelių transporto sektoriaus kokybės gerinimas. Skatinimas naudotis jūrų ir vidaus vandenų transportu. Tarprūšinio transporto naudojimas. Transeuropinio tinklo kūrimas. Saugos keliuose didinimas. Veiksmingų mokesčių už transportą politikos adaptavimas. Oro transporto augimo ir aplinkos apsaugos aspektų pusiausvyra.
  Transportas ir logistika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-03
 • Transporto sistemų komponentai

  Transporto sistemos ir jų komponentai. Transporto sistemos funkciniai komponentai. Transporto sistemos fiziniai komponentai. Automobilių transporto keliai. Pagrindinės automobilių kelių charakteristikos. Kelių klasifikavimas. Geležinkeliai. Upių susisiekimo keliai. Jūrų keliai. Oro susisiekimo keliai. Vamzdynų transportas. Terminalai. Transporto sistemų valdymas. Tarptautinės transporto organizacijos. Tarptautinės bendratransportinės organizacijos. Lietuvos transporto valdymo schema. Klausimai.
  Transportas ir logistika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-11-12
 • Transporto technika (2)

  Transporto technikos objektas. Mechanizmai, jų sandara ir struktūrinė analizė. Mechanizmo grandys. Kinematinės poros. Kinematinės poros laisvis. Mechanizmo kinematinė schema. Pagrindiniai svirtiniai mechanizmai. Mechanizmo laisvių skaičius. Sandaros grupės. Kumšteliniai mechanizmai. Mechaninės pavaros. Pavaros kinematinis skaičiavimas. Frikcinės pavaros. Diržinė pavara. Grandininė pavara.
  Transportas ir logistika, konspektas(8 puslapiai)
  2010-09-21
 • Verslo logistika

  Logistikos samprata, jos vystymosi raida, verslo logistika. Logistikos tikslai (strateginiai, taktiniai,operatyviniai), logistikos strategija. Logistikos funkcijos (planavimo, operatyvinė, aptarnavimo). Operatyviniai, taktiniai ir strateginiai logistikos planai. Logistinės veiklos rūšys – pagrindinės, pagalbinės. Logistikos veikla įmonėje. Gamybos, marketingo ir logistikos tarpusavio ryšiai. Logistinės veiklos tinklas. Logistinė produkto prigimtis. Produkcijos klasifikacija. Produkto charakteristikų įtaka logistinėms išlaidoms (svorio ir tūrio, vertės ir svorio santykis). Produkto gyvavimo ciklas. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos veiksniai. Produkcijos įpakavimas ir jo funkcijos. Veiksniai lemiantys pakuotės pobūdžio pasirinkimą. Krovinių transportiniai paketai. Pakuočių standartizavimas (euro padėklai). Konteineriai, jų panaudojimas krovinių pervežimuose Produkto kainos nustatymas. Tarptautinės prekybos taisyklės - INCOTERMS 2000. Zoninė kaina, bazinio taško kainos nustatymas. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai. Kainų suvienodinimas. Kainų kompensacija. Paskirstymo (marketingo) logistika. Marketingo logistikos strategija. Paskirstymo kanalai. Tiesioginis ir netiesioginis produkcijos realizavimas. Centralizuotas ir decentralizuotas prekių paskirstymas. Prekybos atstovų ir agentų veikla prekių paskirstyme. Logistikos priemonės – materialios ir nematerialios. Transportas ir jo reikšmė visuomeninei gamybai. Transporto logistikos esmė ir uždaviniai. Transporto sistema ir jos sudėtinės dalys. Transporto sistemos paskirtis. Transporto priemonių pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išorės transporto sistema, jos įvertinimo kriterijai (teisiniai, kaštų, našumo, infrastruktūros), efektyvumo palyginimas. Automobilių transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Geležinkelių transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Jūrų transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika Oro transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Vidaus vandenų transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Vamzdynų transportas, privalumai ir trūkumai. Vamzdynai. Transporto grandinės. Kombinuoti pervežimai. Tarptautinių vežimų ypatumai. Įmonės vidaus transporto sistema, jos uždaviniai ir tikslai. Krovinių paruošimas gabenimui. Krovinių klasifikavimas. Krovinių transportinis žymėjimas. Krovinių pakrovimo-iškrovimo ir perkrovimo darbai, krovos darbų priemonės. (čia nelabai atsakyta :D Krovinių ir konteinerių terminalai, logistikos centrai. Krovinių pervežimo tarptautiniai dokumentai (muitinės, transporto, prekybos bei kiti dokumentai naudojami tarptautiniuose pervežimuose). Sandėliai, jų funkcijos, uždaviniai, strategija. Sandėliavimas, sandėliavimo sistema. Sandėlių tipai, tarptautinių sandėlių tipai, sandėlių klasifikacija. Sandėlių įrengimo technika. Pagrindinės sandėliavimo operacijos. Logistikos kaštai, jų apibrėžimo problemos, logistikos kaštų struktūra. Logistikos kaštų palyginamoji analizė. Nematerialios logistikos priemonės. Analizės, planavimo ir prognozės, idėjų generavimo priemonės. Informacinė logistika. Medžiagų ir informacijos srautų sistemos, logistikos informacijos srautų rūšys. Logistikos informacinės sistemos, informaciniai poreikiai, lygmenys. Informacinių sistemų funkcijos.
  Transportas ir logistika, konspektas(29 puslapiai)
  2010-02-08
 • Vežimas mišriu transportu

  Mišrus krovinių vežimas. Multimodaliniai vežimai. Intermodaliniai vežimai. Kombinuotieji vežimai. Kombinuotų vežimų tinklas. Kombinuoti vežimo būdai. Transporto sistema. Vežimo procesas. Bendri visoms transporto rūšims krovinių vežimo klausimai. Transportavimo proceso operacijas. Kombinuotojo transportavimo privalumai ir trūkumai. Kombinuotojo vežimo procese dalyvaujančios įmonės. Ryšiai tarp transporto dalyvių. Krovinio siuntėjo poreikiai. Kombinuotojo transporto nauda. transportavimo proceso dalyviams. Intermodaliniai krovos vienetai. Konteinerių privalumai ir trūkumai. Keičiamosios talpos. Keičiamų talpų žymėjimas. Puspriekabių privalumai ir trūkumai.
  Transportas ir logistika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-11
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po