Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika

Transportas ir logistika (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etilo spirito naudojimo varikliuose privalumai ir gamybos apimtys

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Etilo spirito naudojimo varikliuose privalumai ir gamybos apimtys. Etilo spirito gamybos ir jo naudojimo varikliuose perspektyvos Lietuvoje. Benzino ir etilo spirito mišiniais veikiančio variklio darbo ir deginių emisijos rodiklių analizė. Literatūros apžvalgos išvados. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analitinė dalis. Variklio šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suslėgimo procesas. Degimo procesas. Specifinių šilumų nustatymas. Projektiniai skaičiavimai. Variklio indikatorinių ir efektyviųjų rodiklių nustatymas. Variklio vardinių dydžių skaičiavimas. Variklio cilindrų skaičiaus, stūmoklio eigos ir cilindro skersmens nustatymas. Konstrukcinė dalis. Benzininio variklio degalų išpurškimo purkštuko kai kurių parametrų nustatymas. Kuro purkštuko pralaidumo ir išpurškimo laiko per vieną ciklą nustatymas. Purkštuko apvijos srovės stiprio nustatymas. Rezultatų vertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados ir rekomendacijos.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-11-28
 • Europinis geležinkelis "Rail Baltica"

  Logistikos namų darbo tikslas – pasirinkti aktualią temą, atspindinčią logistinę problematiką, paremtą istorija, patirties faktais bei praktine veikla ir aprašyti tai savo darbe. Pirmieji geležinkeliai. "Rail Baltica" – greičiausias kelias į Europą.
  Transportas ir logistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-09-30
 • Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais

  Įvadas. Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pagrindiniai pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Kiti pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių pakavimas 8 Dokumentai. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu LR. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2011-12-12
 • Ferrochromo lydinių pervežimas iš Klaipėdos į Bohumin. Bohumin - Klaipėda organizacinis projektas

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti ferrochoromo lydinius organizacinę ekonominę analizę maršrutu Klaipėdą (Lietuva) į Bohumin (Čekija). Ferrochromo lydiniu pervežimas iš Klaipėdos į Bohumin. Įmonės veikla ir valdymas. Pervežimo paslaugų analizė Lietuvoje. Rinka ir konkurentai. Dabartinės verslo prielaidos ir rizika transporto įmonėse. Finansų planavimas transporte. Ferrochromo lydiniu pervežimas iš Klaipėdos į Bohuminą situacijos analizė (kursinio darbo praktinė dalis). Įmonės veikla ir valdymas. Transporto paslaugų analizė. Technologinis procesas. Rinka ir konkurentai. Verslo prielaidos. Finansų planas. Išvados. Priedai (1).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-04-22
 • Gamyba, eksporto ir importo procedūros bei tarptautinė logistika

  Įvadas. Teorinė dalis. Kompanijų tapimas tarptautinėmis. Gamybos proceso esmė. Tarptautinės prekybos samprata. Importo procedūros. Eksporto procedūros. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto paskirstymo kanalų parinkimas. Sprendimo eksportuoti priėmimas. Eksporto planavimas. Eksporto rinkos parinkimas. Eksporto prekių kainų reguliavimo tarptautiniai susitarimai. Logistika. Tarptautinės logistikos rūšys. Tarptautinės logistikos operacijų sąnaudos. Praktinė dalis. "Orlen "Lietuva"("Mažeikių nafta"). Gamyba ir nauji produktai. "Orlen "Lietuva" importo ir eksporto procedūros. Realizavimo rinkos. Logistika. Produkcijos realizavimo ir transportavimo plėtros planas. Išvados. Priedai (20).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2011-12-23
 • Gamybinės praktikos ataskaita: krovinių pervežimas UAB "Klaipėdos transekspedicija"

  Įvadas. Praktikos bazė. Praktikos bazės informacija. Trumpa istorija. Pirmieji įspūdžiai. Mano veikla praktikos metu. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Bendravimas su kolektyvu, integravimasis. Ką naujo sužinojau. Užduoties punktų vykdymas. Transporto įmonės struktūra, padalinių veiklos analizė. Transporto dokumentai, jų rengimas. Informacinės sistemos ir kompiuterinės programos. Mano praktikos nauda įmonei. Pastabos. Išvados.
  Transportas ir logistika, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2011-12-12
 • Gamybos elementų taikymas logistikos procese

  Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas bei automatizavimas. Gamybos operacijos. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos fazės. Gamybos tipai. Gamybos lygiai. Darbo pasidalijimas. Gamybos planavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(14 puslapių)
  2007-05-24
 • Gamybos logistika

  Įvadas. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos įtaka. Produkto plėtra. Produkto struktūra. Gamybos principai. Cechų gamyba. Srautinė gamyba. Gamyba statybos aikštelėje. Grupinė gamyba. Gamybos partijos gaminių kiekis. Gamybos segmentavimas. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Gamybos planavimas ir valdymas. Organizavimo koncepcija. Gamybos strategija. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso lankstumas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Gamybos logistika (2)

  Pagrindinė gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos strategija. Skiriamos tokios gamybos strategijos rūšys. Gamybos logistikos įtaka. Produkto plėtra. Produkto struktūra. Gamybos principai. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Gamybos planavimas ir valdymas. Organizavimo koncepcija.
  Transportas ir logistika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-02-27
 • Geležinkelio transportas

  Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelio transportas ir išskirtiniai jo bruožai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Geležinkelio transportavimo kai kurių trūkumų pašalinimas. Veiksniai, turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Gabenamų krovinių įpakavimas. TINA tinklas. Kai kurie pagrindiniai faktai apie geležinkelio transportavimą, kanalus. SSGG (SWOT) analizė ir tikslai. Svarbiausios priemonės ir laukiami jų rezultatai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-14
 • Geležinkelio transporto krovinių gabenimo paslaugų vertinimas

  Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelio transportas ir išskirtiniai jo bruožai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Šiuo metu į geležinkelio sistemą įeina šios sritys. Geležinkelio transportavimo kai kurių trūkumų pašalinimas. Veiksniai, turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Gabenamų krovinių įpakavimas. TINA tinklas. Kai kurie pagrindinai faktai apie geležinkelio transportavimą, kanalus. SSGG (SWOT) analizė ir tikslai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Geležinkelių transporto pagrindiniai ilgalaikės plėtotės tikslai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-17
 • Geležinkelių keliai

  PowerPoint pristatymas. Geležinkelio infrastruktūra. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektai. Geležinkelio linijos. LG tinklo schema. Privažiuojamieji geležinkelio keliai. Geležinkelio kelias. Pagrindiniai bėgių kelio elementai. Bėgiai. Pabėgiai. Mediniai pabėgiai. Medinių pabėgių profiliai. Medinių pabėgių charakteristikos. Gelžbetoniniai pabėgiai. Gelžbetoninio pabėgio išilginis profilis. Balastas. Sąvaržos. Bėgio sąvaržos pavyzdžiai. Sandūros sąvaržos pavyzdžiai. Kelio techniniai ir eksploataciniai rodikliai. Geležinkelių kategorijos nustatymas. Viršutines kelio konstrukcijos parinkimas. Linijos eksploataciniai rodikliai. Geležinkelio trasa ir trasavimo principai. Laisvas ir suvaržytas trasavimas. Laisvo trasavimo algoritmas. Pagrindiniai trasos rodikliai. Geležinkelio linijos plano elementai. Geležinkelio linijos plano fragmentas. Gulsčiosios kreivės elementai. Geležinkelio linijos išilginis profilis. Išilginio profilio charakteristikos. Statmenųjų kreivių elementai. Plano ir išilginio profilio projektavimo principai. Elektrinės traukos ūkis. Kontaktinio tinklo konstrukcija.
  Transportas ir logistika, pristatymas(40 skaidrių)
  2006-09-04
 • Geležinkelių transportas

  Geležinkelio istorija. Lietuvos geležinkelių istorija. Lietuvos geležinkeliai kaizerinės okupacijos metais. Nepriklausomos Lietuvos geležinkeliai, jų veikla iki 1940 m. Lietuvos geležinkeliai antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir hitlerinės Vokietijos okupacijos metais. Pokario atstatymo darbai. Lietuvos geležinkeliai tarybiniais metais. Lietuvos geležinkeliai nepriklausomybę atkūrus. Pasaulinė geležinkelių istorijos svarbiausi faktai ir datos. Pasaulinė geležinkelių istorija. Geležinkeliai dabar. Greičiausios geležinkelio linijos.
  Transportas ir logistika, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-27
 • Geležinkelių transporto keliai ir terminalai

  Geležinkelių transporto keliai. Bėgių kelio elementai ir jų charakteristikos. Geležinkelio gabaritai. Lokomotyvų ir vagonų depai. Trasavimas. Skiriamieji punktai. Skiriamųjų punktų kelių tinklas. Stoties darbų technologija. Geležinkelių transporto terminalai. Skirstymo stočių paskirtis, veiklos technologija, naudojama įranga. Pagrindinių Lietuvos skirstymo stočių analizė. Išvados. Priedas (1).
  Transportas ir logistika, referatas(19 puslapių)
  2006-10-30
 • Geležinkelių transporto problemos

  Įvadas. Skirtingų transporto rūšių sąveikos gerinimas. Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus plėtra. Geležinkelio transporto problemos ir jų sprendimo būdai. Geležinkelio liberalizavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-31
 • Geležinkelių transporto vystymosi raida

  Įvadas. Tikslas yra trumpai parašyti geležinkelių transporto sistemų vystymosi raidą nuo pirmųjų garvežių iki supergreitųjų traukinių pasaulyje. Geležinkelių transporto vystymosi raida. Geležinkelių transporto raida pasaulyje. Geležinkelių transporto vystymosi raida. Lietuvoje. Geležinkelių transporto savybės. Geležinkelių transporto privalumai. Geležinkelių transporto trūkumai. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-03-05
 • Geografinė informacinė sistema

  PDF pristatymas. GIS. Klausimai, į kuriuos GIS gali arba privalėtų atsakyti. Pagrindiniai GIS komponentai. GIS duomenų apdorojimas. GIS struktūra. GIS panaudojimas keleivių vežimo (autobusų) firmoje. Turistinėje firmoje. ArcGIS.
  Transportas ir logistika, pristatymas(26 puslapiai)
  2007-02-08
 • Globali logistika

  Vietinės ir globalios logistikos palyginimas. Faktoriai, įtakojantys įėjimą į tarptautinę rinką. Įėjimo į tarptautinę rinką būdai. Pagrindiniai globalinės logistikos operacijų dalyviai. Ekonominių veiksnių įtaka logistikai. Ekonominių ir kitų aplinkos veiksnių tarpusavio ryšiai. Atsakomieji konkurenciniai veiksmai logistikoje. Globalinės logistikos strategijos.
  Transportas ir logistika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-14
 • Greitai gendančių prekių sandėliavimo ypatumai

  Įvadas. Greitai gendančių prekių sandėliavimo ypatumai. Sandėliavimas. Greitai gendančių prekių sandėliavimas. Greitai gendančių prekių sandėliavimo ypatumai. Svarbūs veiksniai siekiant apsaugoti greitai gendančius maisto prekes. Šaldymas. Vėsinimas. Greitai gendančių prekių laikymo terminai. Sandėlių buvimo vieta. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-06
 • Greitųjų keleivinių traukinių geležinkelio linijų plano ir išilginio profilio projektavimo ypatumai

  Įvadas. Greitinės geležinkelio magistralės plano ir išilginio profilio projektavimo ypatumai. 1520 mm Vežės pločio geležinkelio linijos, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h techninės sąlygos. Taikymo sritis. Techniniai reikalavimai. Bendroji dalis. Riedmenys. Kelio planas ir profilis. Sankasa. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-01-27
Puslapyje rodyti po