Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Transportas ir logistika

Transportas ir logistika (520 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Logistikos procedūros

  Logistikos procedūros. Politika ir bendri nuostatai. Bendrų nuostatų paruošimas. Nuostatų klausimai. Užsakymų įgyvendinime naudojamos technologijos. Našumo didinimas techninių priemonių pagalba. Kompiuterio panaudojimas, vykdant užpirkimus ir tiekimą. Užpirkimų ciklo etapai: kompiuterinės užpirkimų sistemos potencialaus indėlio pavyzdžiai. Kompiuterinių sistemų pagrindiniai privalumai. Automatizuotos užpirkimų sistemos supaprastinta schema. Elektroniniai tiekėjų katalogai. Elektroninis duomenų apsikeitimas (EDI) su tiekėjais. Elektroninio duomenų apsikeitimo intensyvumo augimas. Elektroninio duomenų apsikeitimo intensyvumo augimo priežastys (EDI). Brūkšninio kodo panaudojimas ir elektroninis duomenų apsikeitimas. Brūkšninio kodo naudojimo sritys, vykdant užpirkimus. Elektroninio duomenų apsikeitimo reikšmė kompanijos strategijoje. Elektroninio duomenų apsikeitimo (EDI) privalumai. Efektyvumo didinimas. Kompiuteriai. Programinis aprūpinimas. Sisteminis programinis aprūpinimas. Programos. Internetas. Kompanijos "General Electric" informacijos gavimo sistema realiame laike. Statuso lygiai.
  Transportas ir logistika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-30
 • Logistikos proceso valdymas

  Logistikos proceso valdymo problemos. Logistikos valdymo problemų neutralizavimo būdai. Tiekimo grandinės valdymo efektyvumo svarba logistikos proceso valdyme. Efektyvaus logistikos valdymo modelis.
  Transportas ir logistika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-31
 • Logistikos reikšmė ir ateities perspektyvos

  Įvadas. Logistikos samprata ir reikšmė. Logistikos traktuočių apžvalga. Logistikos reikšmingumas verslui ir ekonomikai. Logistikos perspektyvos ateityje. Logistinio valdymo tendencijos. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvos ateityje. Įmonės, kaip transporto logistikos bendrovės, charakteristika. AB "Daisotra" logistinės veiklos perspektyvų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-27
 • Logistikos reikšmė prekyboje

  Įvadas. Logistikos apibrėžimas. Logistikos vaidmuo organizacijose. Bendrųjų sąnaudų koncepcija ir pagrindinės logistikos operacijos. Logistikos pritaikymo sritys ir uždaviniai. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos veiklos gerinimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-19
 • Logistikos reikšmė ūkio sistemoje

  Logistikos reikšmė ūkio sistemoje. Logistikos samprata. Logistikos uždaviniai. Pagrindinės logistikos operacijos. Klientų keliami reikalavimai logistikos sistemoms. Logistikos valdymo koncepcija. Logistikos valdymo koncepcija.
  Transportas ir logistika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Logistikos reikšmė verslo sistemoje

  Įvadas. Logistikos reikšmė ūkio sistemoje. Logistikos atsiradimo prielaidos. Logistikos vaidmuo makroekonomikoje. Logistikos vaidmuo organizacijoje. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos reikšmė Europos Sąjungos (ES) rinkai. Tarptautinė informacinė logistika. Logistikos šiandiena ir ateitis. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-31
 • Logistikos ryšys su kitomis verslo sritimis

  Logistikos vaidmuo versle. Logistikos apibrėžimas. Logistikos veikla įmonėje. Gamybos, marketingo ir logistikos tarpusavio ryšiai. Logistikos ryšys su kitomis mokslo ir praktikos sritimis. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-26
 • Logistikos samprata ir raida

  Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos vystymosi raida ir ją lemiantys atskiri faktoriai. Logistikos raidos lygiai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Logistikos sistema. Integruota logistika

  Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Savalaikė logistikos sistema – konkurencinis pranašumas. Materialiniai srautai. Materialiniai srautai gamybinėse operacijose. Materialiniai srautai negamybinėse operacijose. Pardavimų, marketingo ir logistikos integracija. Pirmos pakopos struktūra. Antros pakopos struktūra. Trečios pakopos struktūra. Ketvirtos pakopos struktūra. Penktos pakopos struktūra. Integruotos logistikos kontrolė. Tarpiniai organizacijos projektavimo faktoriai. Centralizacija prieš decentralizacija. Strateginis požiūris prieš operatyvųjį. Linijinis ar personalo valdymas. Valdžios delegavimas. Integruotos logistikos atskyrimas. Integruotos logistikos veiklos valdymas. Just-in-time. Logistikos sistemos elementai. Bendrųjų kaštų skaičiavimas. Logistinės paslaugos. Logistinio aptarnavimo poveikis klientui. Paslaugos lygio nustatymas. Logistikos poveikis kitiems tiekimo grandinės dalyviams. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(30 puslapių)
  2004-10-26
 • Logistikos sistemos analizė, planavimas ir įdiegimas

  Dalinė sisteminė analizė. Pirkėjo pelningumo analizė. Sandėliavimo produktyvumo analizė. Transportavimo kaštų analizė. Konsolidavimo analizė. Tiesioginio produkto pelningumo analizė. Atskaitos taško (etaloninio įvertinimo) metodas. Gamybinių standartų ir normatyvų analizė. Logistikos sistemos planavimas. Tikslų ir apribojimų nustatymas. Kokybės programos. Pasaulinio lygio logistikos programos. Sistemos apribojimai. Duomenų rinkimas. Produktų auditas. Esamų gamybinių pajėgumų auditas. Tiekėjų auditas. Klientų auditas. Tiekimo ir paskirstymo kanalų auditas. Konkurentų auditas. Poveikio aplinkai auditas. Duomenų analizė. Modeliavimas.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Logistikos sistemos JIT privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti JIT (JUST – in–time ) sistemos privalumus ir trūkumus. JIT sistemos reikšmė ir vaidmuo versle. JIT sistemos samprata ir kilmė. Tradicinio ir JIT sistemų požiūrio į atsargas palyginimas. Aprūpinimo sistemų valdymo teorijos. Medžiagų poreikio planavimo (MRP) teorija. Tiesiog laiku (JIT) teorija. Optimizuota gamybos technologija (OPT). Kanban ir JIT sistemos. Būtinos sąlygos JIT programai įdiegti. Laivo ir povandeninių akmenų JIT klasikinė sistema. Automatizuotos gamybos celės. Perėjimo prie kitų gaminių gamybos laiko sumažinimas. Techninis aptarnavimas ir įrangos remontas. Įrangos rūšys. Perduodami paketai . Santykių su tiekėju vystymąsis. JIT sistemos privalumai. JIT sistemos trūkumai. JIT sistemos įdiegimo sunkumai. sistemos taikymas UAB "Arginta". UAB "Arginta" veikla. Pasikeitimai UAB "Arginta" įdiegus JIT sistemą. Monitor gamybos proceso valdymo programa. Užsienio klientai bei partneriai. UAB "Arginta" ateities projektas. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-19
 • Logistikos sistemos samprata UAB "Ingman vega" ledai

  Įvadas. Logistikos samprata. Termino "logistika" aiškinimas. Logistikos apibrėžimas. Logistinės sistemos. Bendroji sistemos samprata. Logistinės sistemos samprata. Įmonių logistikos sistemos aplinka. Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Logistikos sistemos principai. Logistinės sistemos elementai. Vartotojų aptarnavimas. Užsakymų tvarkymas. Transportavimas. Sandėliavimo svarba. Atsargų sudarymas ir kontrolė gamybos įmonėje. Pakavimas. Žaliavų valdymas. Gamybos planavimas. Komunikacija logistikoje. Logistinio planavimo informacija. Informacinė sistema ir jos bruožai. UAB "Ingman ledai" logistikos sistema. Bendra informacija apie įmonę. UAB "Ingman ledai" laimėjimai. UAB "Ingman ledai" logistikos skyrius. Užsakymų tvarkymo procesas. Žaliavų valdymas. Įpakavimas. Paskirstymo sistema. Sandėliavimas. Atsargos. Transportavimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-08
 • Logistikos specialisto veiklos perspektyvos

  Įvadas. Logistikos specialisto veiklos perspektyvos. Logistikos specialisto vaidmuo įmonėje. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-27
 • Logistikos tyrimai įmonėse

  Įvadas. Kodėl yra svarbu sukurti efektyviai veikiančią firmos logistikos sistemą. Logistikos organizacinių struktūrų tipai. Pagrindinės logistikos strategijos. Logistikos koordinacija. Komitetai. Komandos. Darbo grupės ir komitetai praktikoje. Sprendimų priėmimo strategijos, naudojamos kuriant firmos logistikos sistemą. Optimalios logistikos organizacijos komponentai. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistikos organizacijos efektyvumo įvertinimas. Išvados. Pavyzdžiai.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2007-12-31
 • Logistikos vaidmuo biznio sistemoje

  Logistikos vaidmuo biznio sistemoje. Terminai. Veiklos sfera. Biznio logistikos raida. Logistika firmos veikloje. Veiklos tinklas. Kainų analizė. Operatyvinių ir strateginių sprendimų priėmimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-14
 • Logistikos valdymas: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos funkcijos. Prekybos logistika. Logistikos valdymas. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Prekių paskirstymo logistika bei logistikos centrai. UAB "Senukų prekybos centro" logistikos valdymo analizė. Įmonės charakteristika. UAB "Senukų prekybos centro" logistikos valdymo analizė. UAB "Senukų prekybos centro" transporto logistika. UAB "Senukų prekybos centro" sandėlių logistika ir prekių paskirstymas. UAB "Senukų prekybos centro" parduotuvių logistika bei užsakymų tvarka. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-09
 • Logistikos valdymo optimizavimas. Logistinių operacijų valdymo kontrolė

  Įvadas. Logistikos valdymas ir jo optimizavimas. Logistikos valdymo koncepcija. Logistikos valdymo elementai. Logistikos valdymo optimizavimas. Komandų sudarymas. Vidinė pirkimo ir tiekimo skyrių funkcijų specializacija. Optimalios logistikos organizacijos komponentai. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistinės operacijos. Jų efektyvumo kontrolė. Logistinių operacijų samprata. Logistinių operacijų efektyvumo kontrolė. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-06
 • Logistikos veikla įmonėje

  Įvadas. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Logistikos vystymosi raida ir ją lemiantys atskiri faktoriai. Įmonės veiklos logistika. Logistikos vystymąsi lemiantys faktoriai. Pagrindinė logistikos užduotis. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-08
 • Logistikos vystymosi veiksniai

  Logistika. Logistikos plėtros veiksniai. Logistikos raidos etapai ir išsivystymo lygiai. Logistikos koncepcinių požiūrių evoliucija. Logistinės sistemos. Logistikos vystymasis Lietuvoje bendrovės "Movere" pavyzdžiu. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-29
 • Logistinė padėtis Lietuvoje

  Lietuvos geografinė padėtis. Lietuvos transportas. Geležinkelių transportas. Keliai ir kelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Vamzdynų transportas. Logistikos plėtra Lietuvoje.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-22
Puslapyje rodyti po